Enprocentregeln

Enprocentregeln - gör plats för konsten!

Konst förflyttar tankar och gränser. Konst får oss att förstå vår historia, samtid och framtid. Därför avsätter byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad minst en procent av kostnaderna i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt för konst. I nära samarbete med bolagen och konstnärerna leder Göteborg Konst processen fram till färdigt konstverk.

Om enprocentregeln

Sedan 2013 är det ett krav i Göteborgs Stad att förvaltningar och helägda bolag ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Det betyder att en yrkesverksam konstnär ska få i uppdrag att skapa ett konstverk eller en konstnärlig gestaltning i anslutning till platsen där det byggs. Regeln gäller både för bostäder, kontor och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Det är alltid möjligt att avsätta fler procent än en för konst, och flera byggbolag kan gå samman när ett större bostadsområde ska byggas. Det finns några undantag där enprocentregeln inte gäller, som till exempel ventilationsrenoveringar, stambyten och anpassning för tillgänglighet.

Göteborg Konst processleder

Göteborg Konst bidrar med rådgivning och stöd till bolagen och förvaltningarna genom hela processen. Vi anlitar en konstkonsult som hjälper till att hitta rätt konstnär för uppdraget. I våra processer tar vi hänsyn både till den fysiska platsen och till invånarna och de sociala relationerna. Vi arbetar för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummet.

Konstgestaltningar

Här är ett urval av konstgestaltningar som kommit till genom enprocentregeln under 2014-2019 i samarbete med Göteborg Konst.