Enprocentregeln

Enprocentregeln - gör plats för konsten!

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Stadens byggande bolag och förvaltningar avsätter därför minst en procent av budgeten för alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt till konstgestaltning. I nära samarbete med byggansvariga och konstnärer arbetar Göteborg Konst för att ta konsten ut i staden. Då skapas utrymme i stadsmiljön för en konst som överraskar, stör och berör.

Om enprocentregeln

Konsten spelar en viktig roll i vårt demokratiska samhälle eftersom den möjliggör för en mängd olika röster att komma till tals i det offentliga rummet. När konsten får vara fri kan den förflytta tankar och gränser och få oss att förstå vår historia, samtid och framtid.

Sedan 2013 är det ett krav i Göteborgs Stad att förvaltningar och helägda bolag ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Det betyder att en yrkesverksam konstnär ska få i uppdrag att skapa ett konstverk eller en konstgestaltning i anslutning till platsen där det byggs. Regeln gäller både för bostäder, kontor och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Det är alltid möjligt att avsätta fler procent än en för konst, och flera byggbolag kan gå samman när ett större bostadsområde ska byggas. Det finns några undantag där enprocentregeln inte gäller, som till exempel ventilationsrenoveringar, stambyten och anpassning för tillgänglighet.

Göteborg Konst processleder

Göteborg Konst bidrar med rådgivning och stöd till bolagen och förvaltningarna genom hela processen. I våra processer tar vi hänsyn både till den fysiska platsen och till invånarna och de sociala relationerna. Vi arbetar för att främja konstnärlig integritet och oberoende så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummet.

Representerar du byggande förvaltning eller bolag?

Då kan du läsa mer om hur processen går till på sidan För beställare av konst.

Konstgestaltningar

Här är ett urval av konstgestaltningar som kommit till genom enprocentregeln från 2014 och framåt i samarbete med Göteborg Konst.