Stadsrummet runt station Korsvägen

Utanför Korsvägens station syns en klafftavla som står mellan några träd. Människor rör sig runtomkring.
Skiss av Ruth Ewans vinnande förslag "Everything Must Change". Bild: Petter Yxell.

Tre konstnärer bjöds in för att ta fram idéförslag för konstgestaltning till stadsrummet kring den nya stationen Korsvägen: Ruth Ewan, Nina Beier och Claudia Comte. Konstnären Ruth Ewan vann upphandlingen med förslaget Everything Must Change.

Read this page in English

Här kan du se alla idéförslagen.

Ruth Ewan, ”Everything Must Change”

Den skotska konstnären Ruth Ewan vann upphandlingen för Korsvägen med sin konstgestaltning Everything Must Change.

För stadsrummet runt station Korsvägen kommer Ewan att skapa en alternativ ”klocka” som tar formen av en analog klafftavla, samma typ som tidigare var standard på flygplatser och tågstationer. ”Klockan” är inspirerad av fenologi och Carl von Linnés blomsterklocka, som grundar sig i naturens cykler, i kontrast till vårt linjära sätt att se på tid.

På klafftavlan syns olika meningar med betraktelser och utsagor från Göteborgs invånare och historiska dokument, som illustrerar förändringar och växlingar i naturen och den lokala miljön i staden.

Samlar in observationer från göteborgarna

Betraktelserna från allmänheten kommer att samlas in under ett års tid, där invånarna uppmanas att observera och registrera naturens förlopp runtomkring sig. Det kan vara betraktelser av blommor som öppnar sig vid middagstid, att grannens ek börjar tappa sina löv i september, ljus och skuggor över ett köksbord eller en bebis som vaknar varje natt vid en viss tidpunkt.

Observationerna kommer att samlas in bland annat genom workshops med utvalda grupper, som till exempel barn och unga, men även genom sociala medier där en större allmänhet har möjlighet att bidra. Det kommer att vara möjligt att lämna bidrag på flera olika språk.

På så sätt kommer budskapen som visas på ”klockan” att vara både allmänna och personliga, och blir ett överraskande och kontrastrikt flöde av texter som för dialog med alla de människor som passerar platsen varje dag.

Tidens gång – då, nu och i framtiden

Klafftavlan byter budskap flera gånger om dagen, och innehållet i dem går cykliskt i takt med naturens växlingar, utifrån göteborgarnas subjektiva upplevelser. Tavlan har möjlighet att visa citat från tusentals individer och historiska röster kopplade till staden. På så sätt förmedlas en mångfacetterad och poetisk representation av tidens gång genom naturen.

Kanske kan konstverket också, i takt med att den globala uppvärmningen förskjuter naturens cykler, bli en slags nollpunkt som visar en snart föråldrad tideräkning i klimatförändringarnas spår.

Ytterligare ett par mindre ”klockor” föreslås placeras i området kring Korsvägen, till exempel på spårvagns- och busshållplatserna.

Ur juryns motivering:

”’Everything Must Change’ är ett generöst förslag som med sin utgångspunkt i medborgarvetenskap griper efter en stor sammansatthet. Samtidigt lyckas konstnären kondensera denna sammansatthet med en sådan enkelhet, utryckt genom den textbaserade skulpturen. Med hjälp av poesins logik blir det personliga liksom det universella förhållandet till tid och plats här till stor konst. Ruth Ewans ’Everything Must Change’ har en direkthet och förhåller sig till platsens tempo, den vill vara en dialogpartner till de många människor som passerar Korsvägen varje dag eller vid ett enstaka tillfälle. Konstverket vänder sig utåt, mot oss alla.”

Ruth Ewan (född 1980 i Storbritannien) är konstnär baserad i Glasgow. Hon har en examen i bildkonst från Edinburgh College of Art och hennes konst har visats på många större institutioner och biennaler i världen. I sitt konstnärskap använder Ewan dialogbaserade processer och en researchbaserad praktik. Hon arbetar ofta i det offentliga rummet med frågor som rör hur sociala rörelser tar form och sprids från individer till samhället.

Nina Beier, ”Bush”

Nina Beiers förslag består av ett konstverk där en grupp återbrukade ryttarstatyer i brons sakta kommer att växas över och sväljas av en formklippt idegranshäck.

De sex ryttarstatyerna är tänkta att köpas in på andrahandsmarknaden och sedan placeras nära varandra i en grupp. Runt statyerna planteras en häck, som noggrant klipps i en fyrkantig form allteftersom den växer. Från början når grönskan bara hästarna upp till knäna. Men när åren och decennierna går, kommer häcken sakta att omsluta männen till häst. Efter 25 år är de helt omslutna och endast en grön, grönskande kub återstår.

Förslaget kan ses som en kommentar till traditionella hierarkier inom konsten och det offentliga rummet. Män till häst var länge en populär representation av inflytande och makt. Från början var de hyllningar till specifika män, men många av dem har sedan förvandlats till symboler av en svunnen tid.

Genom att placera dem tillsammans i en intim grupp förlorar de sin individualitet och blir en del i något mer abstrakt, ett anonymt kavalleri som möter en osynlig fiende. När växtligheten tar över förvandlas bronsstatyerna till en berättelse, ett minne eller en myt.

Nina Beier (född 1975 i Århus, Danmark) är konstnär baserad i Köpenhamn och Berlin. I sin konst skapar hon ofta stilleben i form av performativa skulpturer och statiska assemblage.

Claudia Comte, ”Cactus, Coral and Leaf”

Claudia Comtes förslag Cactus, Coral and Leaf vill stärka bandet till det omgivande naturliga landskapet genom en grupp storskaliga marmorskulpturer som tar naturen tillbaka till stadsrummet.

De tre skulpturerna har organiska former som påminner om en kaktus, en korall och ett löv. De är gjorda i blankpolerad vit marmor och är tänkta att placeras utanför en av ingångarna till det nya resecentrumet på Korsvägen.

Verket leker med vår uppfattning av skala genom att förstora upp detaljer från växtriket som annars ofta går oss obemärkta förbi. Verket blir ett monument över dessa förbisedda livsformer, och lyfter frågor om den kritiska situation våra naturliga miljöer befinner sig i, den pågående globala uppvärmningen och hotet mot artrikedomen.

Den eklektiska gruppen av skulpturer innehåller olika kvaliteter och lyfter fram den förunderliga värld som finns på träden, under vatten och i öknen. Lövets rundade form påminner om vinden i skogen, korallens finlemmade skelett för tanken till vågornas rörelser, i kontrast till den motståndskraftiga kaktusens lugn.

Claudia Comte (född 1983 i Schweiz) är konstnär baserad i Basel. I sitt konstnärskap intresserar hon sig ofta för ekologi och bevarandet av naturen, likväl som olika materials minnen och handens relation till olika teknologier.

Så utsågs vinnaren

Idéförslagen togs fram genom en internationell urvalsupphandling 2021, där konstnärer från hela världen kunde ansöka om att ta fram konstgestaltningar till stadsrummen runt stationerna Haga och Korsvägen. All konst i Västlänken ska tas fram utifrån Västlänkens gemensamma konstprogram Kronotopia, där tematiken relaterar till olika aspekter av tid och rum.

Efter att ett första urval gjorts, bjöds totalt tre konstnärer in för att ta fram idéförslag.

En sakkunnig jury har utsett det vinnande förslaget. Juryn bestod av representanter från kulturförvaltningen, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, Västfastigheter inom Västra Götalandsregionen, Statens konstråd samt externa konstsakkunniga.

De har bedömt förslagen utifrån kriterier som hur konstgestaltningarna tar sig an tematiken, dess visionära bärkraft, hur de förhåller sig till stadsrummet och utvecklar den offentliga konsten, samt utifrån hållbarhet och materialval. Ett krav på konstgestaltningarna var att de ska vara unika, självständiga och hålla i minst 50 år.

Det vinnande förslaget Everything Must Change ska vara klart samtidigt som Västlänken i sin helhet, i nuläget beräknat till 2030-2032.

Läs mer om konsten i Västlänken