Michael Johansson, Game Changer, konstgestaltning på Lundenhallen, 2018

Michael Johansson, Game Changer, Lundenhallen, 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist

Konstnären Michael Johansson har nyligen lagt sista handen vid sin gestaltning ”Game Changer” på två av idrottshallens fasadväggar vid Nya Lundenskolan. Verket består av pulverlackerade metallister arrangerade i mönster som hos de sportgolv vi är vana att se inne i sporthallar, men här har skett en förskjutning när golven istället letar sig upp på husets väggar.

— Genom att flytta ut dessa idrottsgolv på Lundehallens fasad, i en ny skala, vridet 90 grader åt fel håll, och i ett nytt sammanhang vill jag tillföra området ett verk med förmågan att både roa och inbjuda till eftertanke. Jag vill att gestaltningen skall ha en direkt och uppenbar estetisk kvalité, att den humoristiska användningen av golvmarkeringarna får betraktaren att reagera. Men det är lika viktigt att det finns en mångbottnad nivå man kan upptäcka då man mött gestaltningen ett antal gånger. För mig som konstnär känns det alltid mer intressant att ställa frågor än att ge svaren. Vi kan ha bra eller dåliga minnen till just detta golv, men dess specifika estetik är något vi alla bär med oss.

Michael Johansson, ”Game Changer”, 2018 — skiss från konstnären

Gestaltningen är beställd av Idrotts- och föreningsförvaltningen och urvalsupphandlad av Göteborg Konst inom ramarna för enprocentregeln. Valet föll på Michael Johansson som i sitt konstnärskap ofta intresserat sig för just platsen som ramverk. På konsthallar har han letat efter glömda objekt i gömda rum och arrangerat dem till skulpturer som sedan existerat exklusivt för den aktuella utställningen, efteråt har han återställt allt som om ingenting hade hänt. Vardagliga föremål och former kodas om genom att tas i bruk på nya sätt.

— Jag går igång på begränsningar. Här skulle jag till exempel kunna ha valt att jobba endimensionellt men istället löst det med lager där aluminiumprofilernas djup samt djupet på de mellanliggande distanserna har anpassats utifrån väggens förutsättningar, vilket slutligen påverkar hur verket uppfattas från marken. Genom att lekfullt arrangera dem mot varandra så att deras mönster och former både samspelar med varandra samt skapas en djupverkan.

Michael Johansson, ”Game Changer”, konstgestaltning på Lundehallen, 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist

Michael Johansson är född 1975 är bosatt i Berlin. Han är utbildad på konsthögskolan i Trondheim och i Malmö. Soloutställningar i urval: Never Odd or Even, Galleri Andersson/Sandström, Stockholm . Museum Voorlinden, Wassenaar. Familiar Abstractions, Vigeland-museet, Oslo. Grupputställningar i urval: Konkret mehr Raum!, Kunsthalle Osnabrück. SKULPTUR, Royal British Society of Sculptors, London. Beaufort04, Triennial of Contemporary Art by the Sea, Zeebrugge.