Sopor blir till kraft i Christine Ödlunds konst

Konstnären Christine Ödlunds konstgestaltning för Kretslopp och vattens nya lokaler i Alelyckan har samlingsnamnet ”Inkommande kraft”. Hennes verk sprider sig över huset, både utomhus och inomhus, och är inspirerade av fotosyntesen, kompost och soptippar.

Längs fasaden av Kretslopp och vattens nybyggda lokaler i Alelyckan löper en 30 meter lång aluminiumfris, synlig för både fotgängare och bilister som åker förbi på Gamlestadsvägen. Frisen (en slags väggfast skulptur) är gjord av återvunnen aluminium från gamla pantburkar, och tittar man närmare syns olika figurer som alla har kopplingar till Kretslopp och vattens verksamhet.

– Den föreställer bland annat växtplankton, metaller som finns i Göta älvs vatten och cyanobakterier, berättar konstnären Christine Ödlund. – Men jag har också inspirerats av ljud när jag har gjort det här verket. Jag är utbildad tonsättare inom elektroakustisk musik, så ljud är en ständigt närvarande dimension i mitt arbete. Just den här väggfrisen kan ses som ett musikaliskt partitur med rytm och notation.

Idealiserad soptipp

Inne i lokalerna finns ytterligare tre mindre aluminiumfriser i liknande stil, som knyter samman inom- och utomhusverken. Förutom friserna består inomhusverken av videoinstallationer, oljepastellmålningar och en mobil oljemålning på duk.

– Den mobila målningen är en slags vikvägg som går att flytta runt i lokalerna. Den föreställer Sävenäs soptipp, som jag tyckte var en väldigt vackert belägen soptipp, nästan idyllisk. Det var fint att få idealisera en soptipp på det sättet. Den blir som en liten altartavla som de får ha här, säger Christine Ödlund.

Uppdraget att göra konstgestaltningen för Kretslopp och vattens lokaler fick Christine Ödlund genom enprocentregeln, som innebär att en procent av den totala byggkostnaden för nybyggnationer ska gå till konstgestaltning. Inför arbetet med verken gjorde hon mycket research, genom att besöka stadens olika vattenreningsverk, laboratorier, återbruk och avfallshanteringsstationer.

– Det är fascinerande att förstå hur man hanterar vatten, vad som har gjorts med det innan det hamnar i min kran, eller att se hur matsopor hanteras. Vi är så beroende av en hel apparat som måste fungera för att vi ska kunna leva våra liv, där någon måste vara otroligt noggrann och detaljinriktad med det som vi slänger bort. Det är både lite läskigt men samtidigt konstnärligt inspirerande.

Underjordiskt kontrollrum gav namn åt verket

Kontrollpanel i äldre stil. Olika mätare och knappar sitter på panelen. Över dem står "Inkommande kraft".
Kontrollpanel i underjordiskt kontrollrum. Foto: Christine Ödlund

Ett besök som gjorde särskilt intryck var i ett gammalt underjordiskt kontrollrum.

– Min verktitel, Inkommande kraft, kommer från en skylt på en av de gamla kontrollpanelerna i rummet som ska styra vattenflödet. Titeln i sig själv alstrar nästan energi – tänk att omvandla allt som passerar till kraft, oavsett om det är vatten, sopor, gifter eller små eller stora besvärligheter över huvud taget! Titeln är också både poetisk och förbryllande, vilket jag tycker om.

Just orden ”inkommande kraft” finns också skulpterade i en av inomhusfriserna. I en annan av friserna kan man läsa orden ”The Narrow Door of Photosynthesis”, ett citat hämtat från boken ”Periodiska systemet” av författaren och kemisten Primo Levi.

– Han tänkte sig att det tar två hundra år för en människa att gå igenom hela kretsloppet, från att vi föds, lever och dör, tills att vi återuppstår i en annan livsform. Fotosyntesen blir som en portal som vi alla ska gå igenom, där våra kolatomer omformas till nya former, säger Christine Ödlund.

Återvänder till kretsloppet

Kretsloppet som tema är något som återkommer i verken. Under ett års tid mikroskopfotade Christine Ödlund en blomkruka i sin ateljé, där blomman är död men jorden i högsta grad lever. Resultatet blev två timelapse-filmer som har installerats på två olika våningsplan i de nya lokalerna.

– Varje gång som jag städade ateljén kastade jag lite organiskt skräp i krukan, som blev en slags kompost. Man ser hur det bara myllrar av liv och vilken aktivitet det blir kring organiskt material som bryts ner. Det är fint just i det här verket tycker jag, att jag jobbar på i ateljén, samtidigt som de här små varelserna arbetar på i komposten. Vi jobbar kring samma sak, i den stora och den lilla världen.


Om Christine Ödlund

Christine Ödlund är konstnär och tonsättare verksam i Stockholm. Hon har examen från Konstfack, Kungliga Konsthögskolan och har även studerat elektroakustisk komposition vid EMS (Elektromusikstudion i Stockholm). Hennes mångfacetterade och experimentella konst utforskar ofta ämnen som vetenskap, metafysik och musik, genom måleri, teckning, ljud -och videoinstallation samt animation.

Senaste separat – och grupputställningar inkluderar Modern Nature, Drawing Room, London 2019, Sensing Nature from Within, Moderna Museet, Malmö 2019, With The Future Behind Us, Moderna Museet Stockholm 2018. Christine Ödlunds verk finns i flera samlingar på museer i Sverige och utomlands, till exempel Moderna Museet, Magasin III: Museum & Foundation for Contemporary Art, Stockholm, Statens Konstråd och Trondheims konstmuseum.