Västlänken: Kronotopia

”Kronotopia” är Västlänkens övergripande konstprogram som tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.

År 2026 rullar de första tågen ner i tunnlarna i Västlänken och planen är att konsten ska vara del av en helhetsgestaltning istället för att upplevas som ett tillägg i en färdig byggnad. All konst som produceras inom Västlänken, under mark, i stationsbyggnaderna och utanför, kommer att ta avstamp i det gemensamma konstprogrammet.

Presentation Kronotopia / Göteborg Konst på Vimeo.

Platser

De platser som omfattas av konstprogrammet är: Olskrokens planskildhet, Göteborgs Central, Haga, Korsvägen.

Konstprogrammets syfte

Oavsett om huvudman är stat, region eller stad är det nödvändigt att ha en samsyn gällande de konstnärliga gestaltningsperspektiven för att kunna ta ett konstnärligt helhetsgrepp om byggnader och omgivande stadsmiljöer. Avsikten med det övergripande konstprogrammet är inte att i detalj beskriva för inbjudna konstnärer hur de ska tolka den övergripande konstnärliga visionen eller att sätta ramar. Här ges istället ett generöst tolkningsutrymme med hänsyn till konstnärers olika arbetsprocesser, vilket är av  vikt för att en hög integritet i det konstnärliga gestaltningsarbetet ska kunna säkerställas.

Göteborg som plats och tidsepok – ”Kronotopia”, där det förflutnas potential kombineras med en sondering av vår nutid och möjliga framtidsutblickar – är tematiken i det gemensamma konstprogrammet.

Processen

För att få fram spännande förslag till den konstnärliga utformningen av Västlänkens stationer utlystes internationella konsttävlingar av Statens Konstråd och Trafikverket. Göteborg Konst ansvarar konstgestaltningarna runtom stationsbyggnaderna.

Tävling #1 gällde stationerna för Centralen och för Olskrokens planskildhet.
Januari 2016 offentliggjorde juryn de två vinnarna i den första tävlingen:
Vinnare för Centralen är Daniel Vho och för Olskrokens planskildhet Katarina Grosse.
Läs mer hos Statens Konstråd

Tävling #2 gällde stationerna, Haga och Korsvägen.
Sju konstnärer tävlade i den andra internationella tävlingen. Under hösten 2017 utsågs en vinnare för konstnärlig gestaltning av respektive station:
Vinnare för Haga är Huang Yong Ping och för Korsvägen Goldin+Senneby.
Läs mer hos Statens Konstråd

Göteborg Konst är ansvarig för konstgestaltningar på platserna runtom stationsbyggnaderna, detta görs i olika steg och genom olika metoder. Hösten 2018 – våren 2019 inleddes en projekteringsfas för Konst under byggtiden. Projektet  kan använda temporära konstgestaltningar som en metod för att lyfta in oväntade kvaliteter i stadsrummet medan det byggs.

⇒ Läs konstprogrammet ”Kronotopia” i sin helhet