Charles Felix Lindbergs donationsfond

Charles Felix Lindbergs donationsfond - var vill du ha konst?

Vet du en plats som behöver något som överraskar eller berör? Ungefär var tredje år har du möjlighet att ge förslag på var Göteborg behöver mer konst genom Charles Felix Lindbergs donationsfond. Var med och ta konsten ut i staden!

Den 1 februari 2024 avslutades den senaste motionsomgången, och under hösten tar kommunfullmäktige beslut om vilket förslag som ska genomföras, då kan du också läsa den informationen här.

Charles Felix Lindbergs donationsfond ger oss i Göteborg möjlighet att få mer konst och planteringar på våra gemensamma platser och torg. Fonden upprättades efter att köpmannen Charles Felix Lindberg 1909 testamenterade sin förmögenhet till Göteborg Stad för att användas till ”stadens prydande och förskönande”.

Pågående projekt

Staty över svensk damfotboll

Feministiskt Initiativ föreslår att uppföra en konstgestaltning som hyllar svensk damfotboll utanför nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. Det svenska landslaget har alltid fått kämpa för sina rättigheter och lika villkor på fotbollsplanen, men också inspirerat hundratusentals tjejer och kvinnor, inte bara i Sverige. En staty skulle komma allmänheten till gagn, väcka intresse och skapa debatt om sportens villkor.

Motivering: En konstgestaltning över svensk damfotboll ger ett viktigt signalvärde att staden tar diskussionen kring jämlikhet på allvar. Det blir ett betydelsefullt inslag i stadens offentliga rum där få konstgestaltningar representerar kvinnor överlag. En konstgestaltning som synliggör att staden tillhör oss alla är av stor vikt.

Läs hela motionen om en staty över svensk damfotboll

Skulptur i Kvibergs park

Föreningen Kompani 415 föreslår att en konstgestaltning uppförs i det nya området Kvibergs Park. Visionen för området är att Kvibergs Park ska vara en stadspark med en särpräglad och upplevelserik karaktär som lockar ett stort antal människor från hela Göteborg. Området ska vara tydligt anpassat för barn och unga. Föreningen vill skapa en mötesplats för goda möten, motverka rasism, diskriminering och utanförskap.

Motivering: Motionen kommer från föreningslivet där det redan pågår ett brett deltagarbaserat förankringsarbete som kan länkas till ett konstprojekt. Att öka tillgängligheten av kulturella mötesplatser i området är angeläget både ur ett barn- och ungdomsperspektiv och ur ett demokratiskt perspektiv för hela staden. Östra Göteborg har dessutom få offentliga konstgestaltningar.

Läs hela motionen om en skulptur i Kvibergs park

Göteborg Konst processleder

När kommunfullmäktige antar en motion utser Göteborg Konst en processledare som leder arbetet, och en konstkonsult som tar fram underlag för upphandling av konstnär. Det bildas en samrådsgrupp där både representanter från kommunen och andra berörda parter ingår. Sedan upphandlar Göteborg Konst en konstnär, som får i uppdrag att ta fram själva konstgestaltningen. Sammanlagt kan processen ta mellan två till fem år från uppstart till invigning.

Om Charles Felix Lindbergs testamente

Vid sin död 1909 efterlämnade köpmannen Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt två miljoner kronor. Han hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg och testamenterade hela förmögenheten i form av en donationsfond till Göteborgs Stad, vilket då motsvarade 12 procent av Göteborgs årsbudget. Enligt testamentet ska fondens avkastning användas till ”stadens prydande och förskönande”, genom till exempel skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Fonden har bland annat finansierat stora delar av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen, S. A. Hedlunds park och ungefär 120 offentliga konstverk.

⇒ Charles Felix Lindbergs testamente  (pdf)

Konstgestaltningar i urval

Här kan du se ett urval av olika konstgestaltningar i Göteborg som kommit till genom Charles Felix Lindbergs donationsfond.