Charles Felix Lindbergs donationsfond

Charles Felix Lindbergs donationsfond - var vill du ha konst?

Vet du en plats som behöver något som överraskar eller berör? Ungefär var tredje år har du möjlighet att ge förslag på var Göteborg behöver mer konst genom Charles Felix Lindbergs donationsfond. Var med och ta konsten ut i staden!

Charles Felix Lindbergs donationsfond ger oss i Göteborg möjlighet att få mer konst och planteringar på våra gemensamma platser och torg. Fonden upprättades efter att köpmannen Charles Felix Lindberg 1909 testamenterade sin förmögenhet till Göteborg Stad för att användas till ”stadens prydande och förskönande”.

Du kan själv påverka vilka platser som ska få en konstgestaltning, trädplantering eller parkanläggning. Det gör du genom att ta kontakt med en politiker i kommunfullmäktige och be hen lägga en motion med ditt förslag för Charles Felix Lindbergs donationsfond. Det går att lägga motioner vart tredje år. Observera att det kan ta nästan ett år efter att motionerna har kommit in tills kommunfullmäktige har fattat beslut om vilka förslag som ska bli verklighet.

Nu kan du lämna in en motion

För att lämna in en motion (förslag) så behöver du och minst en politiker i kommunfullmäktige skriva under motionen. Du behöver själv ta kontakt med en eller flera politiker och presentera din idé. Du kan skriva under motionen som privatperson, stiftelse eller förening.

Politikern lägger sedan fram motionen i kommunfullmäktige, som hösten 2024 fattar beslut om inkomna förslag. När kommunfullmäktige har fattat beslut publiceras informationen om vilka förslag som blir verklighet på den här webbsidan. Aktuell motionsomgång är öppen till och med 1 februari 2024.

Du kan lämna förslag om:

  • Förslag som är till ”stadens prydande och förskönade”.
  • Konstverk och parkanläggning av betydande konstnärlig eller miljömässig kvalitet.
  • Förslag som har fast placering utomhus på offentlig plats.
  • Förslag som sker på stadens mark och i undantagsfall på områden tillhörande bostadsföretag eller liknande, vars område fungerar som en offentlig plats.

Du kan inte lämna förslag som handlar om underhåll eller reparationer av konstverk, byggnader eller parker, eller om insatser i stadsplaneringen och stadsbyggandet som normalt ska hanteras inom den kommunala budgeten.

Ladda ner motionsblankett

Kontaktlista över ledamöter i kommunfullmäktige

Pågående projekt

Staty över svensk damfotboll

Feministiskt Initiativ föreslår att uppföra en konstgestaltning som hyllar svensk damfotboll utanför nationalarenan för det svenska damlandslaget, Gamla Ullevi. Det svenska landslaget har alltid fått kämpa för sina rättigheter och lika villkor på fotbollsplanen, men också inspirerat hundratusentals tjejer och kvinnor, inte bara i Sverige. En staty skulle komma allmänheten till gagn, väcka intresse och skapa debatt om sportens villkor.

Motivering: En konstgestaltning över svensk damfotboll ger ett viktigt signalvärde att staden tar diskussionen kring jämlikhet på allvar. Det blir ett betydelsefullt inslag i stadens offentliga rum där få konstgestaltningar representerar kvinnor överlag. En konstgestaltning som synliggör att staden tillhör oss alla är av stor vikt.

Läs hela motionen om en staty över svensk damfotboll

Skulptur i Kvibergs park

Föreningen Kompani 415 föreslår att en konstgestaltning uppförs i det nya området Kvibergs Park. Visionen för området är att Kvibergs Park ska vara en stadspark med en särpräglad och upplevelserik karaktär som lockar ett stort antal människor från hela Göteborg. Området ska vara tydligt anpassat för barn och unga. Föreningen vill skapa en mötesplats för goda möten, motverka rasism, diskriminering och utanförskap.

Motivering: Motionen kommer från föreningslivet där det redan pågår ett brett deltagarbaserat förankringsarbete som kan länkas till ett konstprojekt. Att öka tillgängligheten av kulturella mötesplatser i området är angeläget både ur ett barn- och ungdomsperspektiv och ur ett demokratiskt perspektiv för hela staden. Östra Göteborg har dessutom få offentliga konstgestaltningar.

Läs hela motionen om en skulptur i Kvibergs park

Göteborg HBTQI+staden

Göteborgs Stads HBTQ-råd förslår att uppföra en konstgestaltning som ska gestalta och påminna om kampen för hbtqi+personers livsvillkor och stadens utveckling i frågan; idag, historiskt och i framtiden. Konstverket ska påminna om det ständiga och enträgna arbete som krävs för att realisera alla människors lika värde och rättigheter. Konstverket ska också vara ett minne för att aldrig glömma och en hyllning till dem som gått före.

Motivering: Stadsrummen, gatorna, platserna, parkerna och den offentliga konsten betyder mycket för stadens identitet och dess invånare. Förvaltningen bedömer att en konstgestaltning som synliggör alla människors värde är av stor vikt och föreslår att motionen tillstyrks.

Läs hela motionen om Göteborg HBTQI+staden

Besök webbplatsen för Göteborg HBTQI+staden

Göteborg Konst processleder

När kommunfullmäktige antar en motion utser Göteborg Konst en processledare som leder arbetet, och en konstkonsult som tar fram underlag för upphandling av konstnär. Det bildas en samrådsgrupp där både representanter från kommunen och andra berörda parter ingår. Sedan upphandlar Göteborg Konst en konstnär, som får i uppdrag att ta fram själva konstgestaltningen. Sammanlagt kan processen ta mellan två till fem år från uppstart till invigning.

Om Charles Felix Lindbergs testamente

Vid sin död 1909 efterlämnade köpmannen Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt två miljoner kronor. Han hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg och testamenterade hela förmögenheten i form av en donationsfond till Göteborgs Stad, vilket då motsvarade 12 procent av Göteborgs årsbudget. Enligt testamentet ska fondens avkastning användas till ”stadens prydande och förskönande”, genom till exempel skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Fonden har bland annat finansierat stora delar av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen, S. A. Hedlunds park och ungefär 120 offentliga konstverk.

⇒ Charles Felix Lindbergs testamente  (pdf)

Konstgestaltningar i urval

Här kan du se ett urval av olika konstgestaltningar i Göteborg som kommit till genom Charles Felix Lindbergs donationsfond.