Charles Felix Lindbergs donationsfond

Charles Felix Lindbergs donationsfond - var vill du ha konst?

Vet du en plats som behöver något som överraskar eller berör? Då kan du ge förslag på var Göteborg behöver mer konst genom Charles Felix Lindbergs donationsfond. Var med och ta konsten ut i staden!

Charles Felix Lindbergs donationsfond ger oss möjlighet att få mer konst och planteringar på våra gemensamma platser och torg. Fonden upprättades efter att köpmannen Charles Felix Lindberg 1909 testamenterade sin förmögenhet till Göteborg Stad för att användas till ”stadens prydande och förskönande”.

Du kan själv påverka vilka platser som ska få en konstgestaltning, plantering eller parkanläggning. Det gör du genom att ta kontakt med en politiker i kommunfullmäktige och be hen lägga en motion med ditt förslag för Charles Felix Lindbergs donationsfond. Det går att lägga motioner vart tredje år. Observera att det kan ta nästan ett år efter att motionerna har kommit in tills kommunfullmäktige har fattat beslut om vilka förslag som ska bli verklighet.

Motionsperiod 16 oktober 2020 – 28 januari 2021

Motionsperioden är nu stängd. Totalt inkom tolv motioner. Beslut om vilken eller vilka som antas kommer under hösten 2021.

Kontaktlista över ledamöter i kommunfullmäktige

Göteborg Konst processleder

Om kommunfullmäktige antar motionen utser Göteborg Konst en processledare som leder arbetet, och en konstkonsult som tar fram underlag för upphandling av konstnär. Det bildas en samrådsgrupp där både representanter från kommunen och andra berörda parter ingår. Sedan upphandlar Göteborg Konst en konstnär, som får i uppdrag att ta fram själva konstgestaltningen. Sammanlagt kan processen ta mellan två till fem år från uppstart till invigning.

Om Charles Felix Lindbergs testamente

Vid sin död 1909 efterlämnade köpmannen Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt två miljoner kronor. Han hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg och testamenterade hela förmögenheten i form av en donationsfond till Göteborgs Stad, vilket då motsvarade 12 procent av hela Göteborgs årsbudget. Enligt testamentet ska fondens avkastning användas till ”stadens prydande och förskönande”, genom till exempel skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Fonden har bland annat finansierat stora delar av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen, S. A. Hedlunds park och ungefär 120 offentliga konstverk.

⇒ Charles Felix Lindbergs testamente  (pdf)

Konstgestaltningar i urval

Här kan du se ett urval av olika konstgestaltningar i Göteborg som kommit till genom Charles Felix Lindbergs donationsfond.