Konst på jobbet

Pekka Turunen, "Ligatne Latvia", fotografi på trä, 39x54 cm, inköpt till samlingen 2018 (bilden är något beskuren)

Alla kommunala arbetsplatser kan ansöka om att få konst ur Göteborgs Stads konstsamling utplacerad i sina lokaler. Här kan du läsa mer om hur ni ansöker och hur processen ser ut.

Alla kommunala arbetsplatser kan ansöka om att få konst, både förvaltningar och bolag. En arbetsplats som vill ha konst anmäler sitt intresse till Göteborg Konst. Idag är det cirka sex till tolv månaders väntetid på att få en konstkollektion. Varje förfrågan behandlas i datumordning. Den långa väntetiden beror på att utplaceringarna stoppades på grund av pandemirestriktionerna samt omorganisationerna inom de före detta stadsdelsförvaltningarna. 

Så går processen till

Processen inleds med att vi kommer och tittar på lokalerna och för en dialog med er om vilken konst som kan passa in i miljön och verksamheten. I nästa steg presenterar vi en kollektion av verk i skiftande tekniker och från olika tidsepoker.

Vi placerar vi konsten i allmänna utrymmen där så många människor som möjligt kan ta del av den, till exempel i samlingssalar, konferensrum, väntrum, entréer, korridorer, mottagningsrum, lunch- och personalrum. Vi placerar inte konst i enskilda kontorsrum.

Arbetsplatsen måste utse en kontaktperson som kontinuerligt ser till konstverken, anmäler eventuella försvunna eller stulna verk och meddelar Göteborg Konst om det skett förändringar som påverkar konsten.

Göteborg Konst tar ut en engångsavgift per utlånat verk baserat på arbete, verkets teknik och storlek. Summan varierar mellan 620, 860 och 1 110 kronor per konstverk.

Samtal om konsten

Vid utplaceringen sker ofta en naturlig dialog om konsten. Men för att skapa djupare förståelse för vilka verk man som medarbetare möter på sin arbetsplats erbjuder Göteborg Konst en introduktion där alla får chansen att lyssna och ställa frågor. Detta bokas genom att ansvarig konstkontakt på verksamheten hör av sig till intendenten för konstsamlingen på Göteborg Konst. Kontaktuppgifter finns på sidan Vi som jobbar på Göteborg Konst.

Vilken konst kommer vi att få?

Vad som finns tillgängligt för utplacering varierar. I konstsamlingen samlas nyinköp tillsammans med äldre verk, och den innehåller många olika konstnärliga uttryck. Eftersom uppdraget inte handlar om regelrätt utsmyckning kan Göteborg Konst inte tillmötesgå specifika önskemål som till exempel ”glad” eller ”färgrik” konst.

Anmäl intresse för att låna konst

Ni anmäler intresse för att låna konst till er arbetsplats genom att fylla i ett webbformulär. Vi kommer sedan att kontakta er.

Intresseanmälan – låna konst. 

⇒ Filmen ”Ut med konsten!” (2017)  Göteborg Konst på Vimeo.