Konstsamlingen

Konstsamlingen - ut med konsten!

Konst som förflyttar tankar och gränser. Konst som överraskar, stör och berör. Det kan alla som besöker stadens lokaler uppleva genom konstsamlingen. 

I 75 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av cirka 9 300 konstverk som tillsammans speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till idag.

Göteborg Konst registrerar, märker, fotograferar och ramar in de inköpta verken. När en arbetsplats inom staden ansöker om att få konst leder Göteborg Konst processen med att välja ut konst från samlingen till platserna, som kan vara allt från kontor till skolor och äldreboenden.

Alla arbetsplatser inom Göteborgs Stad har möjlighet att ansöka om att få en kollektion till sin verksamhet. Läs mer om hur du ansöker på sidan Konst på jobbet.

Så går inköpen till

Göteborg Konst anlitar rådgivande konstkonsulter, som rekryteras från stadens utövande konstnärer. Under en tidsbegränsad period får de i uppdrag att parvis besöka aktuella utställningar på gallerier, konsthallar och andra lokala plattformar för samtida konst i staden. Där väljer de ut den konst som ska köpas in.

Göteborg Konst köper inte in konst med någon särskild miljö i åtanke, utan inköpen är baserade på konstkonsulternas råd. Detta ger stor frihet vid inköpen och skapar en bred konstsamling där många olika konstnärskap och stilar finns representerade. Inköpen stöttar också lokala aktörer och konstnärer och i förlängningen Göteborgs samlade konstliv. Den årliga budgeten är 800 000 kronor.

Ansök om att bli konstkonsult

Om du är intresserad av att bli konstkonsult för Göteborg Konst kan du anmäla ditt intresse via vårt webbformulär. För att söka ska du vara verksam konstnär i Göteborg och ha god kännedom om dagens konst.

Intresseanmälan – konstkonsult för inköp till konstsamlingen.

Konstsamlingens historia

Konstsamlingen startade 1946, efter att kommunfullmäktige beslutat att bilda stadens minsta nämnd, Göteborgs konstnämnd. Nämnden hade bland annat i uppdrag att bevaka frågor kring den konstnärliga utsmyckningen av offentliga och allmänna platser. Målet var att öka medborgarnas förståelse och intresse för konst, men också att stimulera konstlivet i Göteborg. År 1947 var budgeten 15 000 kronor, som motsvarar ungefär 240 000 kronor i dagens penningvärde.