Konst under byggtiden av Västlänken

Konstnären Pia Sandström i underjorden inför arbetet med sitt ljudverk. Foto: Ola Carlsson.

Konst under byggtiden av Västlänken är ett projekt som syftar till att skapa konstnärliga värden för de som lever, vistas och verkar i staden under byggtiden.

Projektet är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och Trafikkontoret i Göteborgs Stad och består av två delar. Dels görs ett samarbete med Gibca – Göteborgs Internationella Konstbiennal, som producerar en serie ljudkonstverk kopplade till stationerna Haga, Centralen och Korsvägen.

Dels görs ett samarbete med konstplattformen Skogen, som genom studiegruppen Kronotopia genomför konstnärliga undersökningar av Västlänken. Undersökningarna kommer bilda ett arkiv av kunskap och material som löpande görs publika genom olika konstverk och fördjupande samtal.

Projektet Konst under byggtiden av Västlänken pågår 2019-2022.

Gibca: ljudkonst

Inom ramen för Konst under byggtiden av Västlänken producerar Gibca en serie ljudkonstverk med kopplingar till de nya stationer som nu byggs fram: Haga, Centralen och Korsvägen.

Haga

Konstnären Pia Sandströms ljudverk undersöker de historiska och geologiska lager som framträder i samband med Västlänkens utgrävningar; från bergarternas förändring under jord, till ockupationen och rivningarna av Haga ovan mark. Verket kommer i två delar: Göteborgssviten: Underjorden (2019) och Klangbotten (Mörkerseende) (2021).

Centralen

I ljudverket East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg kopplar konstnären Manuel Pelmus samman centralstationens roll under 1800-talets emigration till Amerika med vår tids immigration till Sverige. Verket ställer frågor kring vem som får lov att stanna upp, och vem som måste vara i ständig rörelse.

I filmen nedan berättar Manuel Pelmus själv om sitt ljudverk och sin process. Filmen är producerad av Gibca.

Korsvägen

Konstnären Lisa Torells ljudverk Noise Reduction and Glitches: Echoes from the Past and the Future utgår från Korsvägen i centrala Göteborg, en plats där många olika perspektiv möts. Berättarrösten rör sig mellan olika tider och synvinklar för att gestalta en värld i förändring där många skeenden förblir ogripbara tills de plötsligt är ett faktum.

Skogen: studiegruppen Kronotopia

Studiegruppen Kronotopia består av åtta konstnärer från konstplattformen Skogen. Under 2020-2022 genomför gruppen olika konstnärliga undersökningar av Västlänken, som tar avstamp i vad bygget innebär för en stad och dess invånare. Undersökningarna kan handla om både sociala och politiska såväl som estetiska aspekter av Västlänken.

En bärande tanke i processen är att skapa ett kollektivt arkiv, där konstnärerna kan ta del av varandras material och kunskap. Arkivet kommer att bli tillgängligt för göteborgarna, genom presentationer av olika konstverk och fördjupande samtal.

Studiegruppen Kronotopia arbetar med olika metoder, som publika samtal, video- och ljudinspelningar, skrivande, arkivundersökningar och exkursioner till Västlänkens byggplatser. Processen resulterar i olika konstverk, som presenteras löpande längs projektets gång. Konstverken är av olika karaktär, till exempel videoverk, ljudverk eller performance. När projektet avslutas kommer gruppen att konstnärligt redovisa en sammanställning av det samlade arkivet som har bildats under processen.

Medverkande konstnärer i studiegruppen Kronotopia är Andreas Engman, Annika Lundgren, Barrie Sutcliffe, Benj Gerdes, Johan Forsman, Klas Trollius, Patricia Vane och Rita Nettelstad.

Läs mer: