Konst under byggtiden av Västlänken

Konstnären Pia Sandström i underjorden inför arbetet med sitt ljudverk. Foto: Ola Carlsson.

Konst under byggtiden av Västlänken var ett projekt som syftade till att skapa konstnärliga värden för de som lever, vistas och verkar i staden under byggtiden.

Projektet var ett samarbete mellan kulturförvaltningen och trafikkontoret (nuvarande exploateringsförvaltningen) i Göteborgs Stad och bestod av två delar: dels ett samarbete med konstplattformen Skogen, som genom studiegruppen Kronotopia genomförde konstnärliga undersökningar av Västlänken. Undersökningarna bildade ett arkiv av kunskap och material som löpande gjordes publika genom olika konstverk och fördjupande samtal.

Dels ett samarbete med Gibca – Göteborgs Internationella Konstbiennal, som producerade en serie ljudkonstverk kopplade till stationerna Haga, Centralen och Korsvägen.

Projektet Konst under byggtiden av Västlänken pågick 2019-2022.

Gibca: ljudkonst

Inom ramen för Konst under byggtiden av Västlänken producerade Gibca en serie ljudkonstverk med kopplingar till de nya stationer som nu byggs fram: Haga, Centralen och Korsvägen.

Haga

Konstnären Pia Sandströms ljudverk undersöker de historiska och geologiska lager som framträder i samband med Västlänkens utgrävningar; från bergarternas förändring under jord, till ockupationen och rivningarna av Haga ovan mark. Verket kommer i två delar: Göteborgssviten: Underjorden (2019) och Klangbotten (Mörkerseende) (2021).

I filmen nedan berättar Pia Sandström om sitt ljudverk och sin process. Filmen är producerad av Gibca.

Centralen

I ljudverket East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg kopplar konstnären Manuel Pelmus samman Centralstationens roll under 1800-talets emigration till Amerika med vår tids immigration till Sverige. Verket ställer frågor kring vem som får lov att stanna upp, och vem som måste vara i ständig rörelse.

I filmen nedan berättar Manuel Pelmus om sitt ljudverk och sin process. Filmen är producerad av Gibca.

Korsvägen

Konstnären Lisa Torells ljudverk Noise Reduction and Glitches: Echoes from the Past and Future utgår från Korsvägen i centrala Göteborg, en plats där många olika perspektiv möts. Berättarrösten rör sig mellan olika tider och synvinklar för att gestalta en värld i förändring där många skeenden förblir ogripbara tills de plötsligt är ett faktum.

I filmen nedan berättar Lisa Torell om sitt ljudverk och sin process. Filmen är producerad av Gibca.

Alla stationer

Konstnären Annika Lundgrens ljudverk Manuskript för Åtta Röster/The Hustle tar formen av en radioteater och utspelar sig i en servicebutik, där sju slummässigt sammanförda personer konfronteras med varandra mitt i kaoset. I mötet uppstår ett samtal om vad som händer med kroppens invanda rörelsemönster när den fysiska omgivningen förändras – om minnet av det gamla, brutna siktlinjer, gentrifiering, fantomsmärta och nyliberalism.

I filmen nedan berättar Annika Lundgren om sitt ljudverk. Filmen är producerad av Gibca.

Studiegruppen Kronotopia

Studiegruppen Kronotopia bestod av åtta konstnärer från konstplattformen Skogen. Under 2020-2022 genomförde gruppen olika konstnärliga undersökningar av Västlänken, som tog avstamp i vad bygget innebär för en stad och dess invånare. Undersökningarna kunde handla om både sociala och politiska såväl som estetiska aspekter av Västlänken.

En bärande tanke i processen var att skapa ett kollektivt arkiv, där konstnärerna kunde ta del av varandras material och kunskap. Arkivet blev tillgängligt för göteborgarna genom presentationer av olika konstverk och fördjupande samtal.

Studiegruppen Kronotopia arbetade med metoder som publika samtal, video- och ljudinspelningar, skrivande, arkivundersökningar och exkursioner till Västlänkens byggplatser. Processen resulterade i flera konstverk, som presenterades löpande längs projektets gång. Konstverken är av olika karaktär, till exempel videoverk, ljudverk eller performance.

Medverkande konstnärer i studiegruppen Kronotopia var Andreas Engman, Annika Lundgren, Barrie Sutcliffe, Benj Gerdes, Johan Forsman, Klas Trollius, Patricia Vane och Rita Nettelstad.

En man med reflexgul väst och keps sitter på en stol och håller i ett rosa tygobjekt. Bredvid honom står en kvinna och gestikulerar. I bakgrunden syns människor stå och titta på något vid ett utställningsbås.
Bild från slutpresentationen av Studiegruppen Kronotopias projekt i Hagaparken 2022. Foto: Marie Ullnert.

Presentation av projektet

Den 23 april, 30 april och 7 maj 2022 gjorde gruppen en publik slutpresentation av sitt projekt. Slutpresentationen innehöll allt från dj-set och meditationer till teckningar och uppläsningar.

Läs mer om Studiegruppen Kronotopia