Konstgestaltning av Éva Mag väcker tankar om individen och kollektivet i rörelse

Detalj från diptyk med titlen ”Jag + Du = Vi”. Foto: Éva Mag

Éva Mag har nyligen slutfört arbetet med en konstgestaltning för nybyggda Santos idrottshallar på Campus Lindholmen. Verket med titeln ”Jag + Du = Vi” är en diptyk bestående av diasec-monterade fotografier föreställandes textila färgrika figurer mot enfärgade bakgrunder. Kuratorerna Jennie Sundén och Åsa Norberg har talat med konstnären.

Éva Mag

Kan du ge en introduktion till ditt konstnärskap, hur började du din ––konstnärliga bana?

– Mina vänner såg att jag vara intresserad av fotografi och skickade mig till förberedande fotoskola. På den skolan upptäckte jag att konst existerade och insåg att det var det jag själv höll på med. Till slut efter tre år av ansökningar till olika konsthögskolor kom jag in på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och det blev en identitets- och tillhörighets plattform att utgå ifrån.  Det tog mig två barn och åtta år att ta min examen.

Vad är utgångspunkten i din konstnärliga process, är det några teman eller frågor som är återkommande och viktiga för dig att behandla i din konst? 

– Ett rakt svar på frågan är att jag är intresserad av de politiska och sociala strukturer som människor behöver förhålla sig till. Materialen i mitt arbete hjälper mig att gestalta både skörheten, motståndet och olika förutsättningarna i tillvaron.

Du har skapat en serie porträtt som gestaltar en grupp unika figurer gjorda av textil med olika färger och strukturer. I den ena sporthallen gestaltas varje figur separat i en linje och i den andra hallen bildar kropparna tillsammans en cirkel. Det är som att det skapas en spänning mellan individ och kollektiv. Kan du berätta mer om dina idéer kring verket?

– Hela verket heter ”Jag + Du = Vi”. De solitära figurerna på en linje talar om faser i livet där vi jobbar på att utveckla oss själva för att senare kunna ingå i en gemenskap. Tillsammans kan vi skapa cirkeln ”Vi” som då får utgör en ny helhet. Genom figurernas skevhet och varierande färgkombinationer hoppas jag ge uttryck för våra olika förutsättningar och hur dessa bidrar till en rik och oumbärlig helhet.

Éva Mag, ”Vi” ´(2017) Foto: Göteborg Konst

I dina konstnärliga arbeten pågår ofta ett slags kamp mellan styrka och sårbarhet och flera verk innehåller också rent kroppsliga utmaningar. Kan du berätta lite om ditt intresse för kropp och olika fysiska och mentala tillstånd?

– Lerkropparna får unika livscykler genom mitt fysiska arbete med dem. Dels på grund av kropparnas materialitet beståendes av en textilhud som stoppas med lera som vidare i torkningsprocessen får ett visst skulpturalt öde. Figurerna blir tunga och otympliga, och beroende på framtida syften kan de antingen få leva upp igen genom blötläggning eller bli kasserade i lerlåret och bli till en ny generation skulpturer. I denna cykel och materialitet ser jag många likheter med hur vi själva förhåller oss till både fysiska och psykiska bördor. Mina egna tillkortakommanden i textilarbetet leder också till att figurerna inte får fullständiga lemmar. I detta ser jag en utmaning kring psykologiska förutsättningar. Saknar man exempelvis sociala färdigheter anses det vara ett handikapp, ett hinder. Detta så kallade hinder behöver inte vara något negativt, utan snarare ge upphov till en egen dynamik och kreativitet.  Det är vad vi gör med våra olika förutsättningar som är intressant.

Det är ganska ovanligt att se bildkonst i den typ av rum som en idrottshall utgör. Hur tror du konsten påverkar den här specifika miljö?

– Jag vill gärna tro att rummet blir mer personligt, att de barn och ungdomar som vistas där kan identifiera sig med figurerna och känna att rummet är till för deras utveckling. Dock tror jag att konst i offentliga rum ofta kräver en formell introduktion för att de som nyttjar platsen skall uppmärksamma konsten och söka vägar in i dess innehåll och syfte.

Éva Mag, ”Jag + Du = Vi” (2017) Foto: Göteborg Konst

Éva Mag (född 1979) bor och är verksam i Stockholm. Hon tog sin masterexamen från Kungliga konsthögskolan 2015 och har sedan dess haft ett flertal separatutställningar samt medverkat i en rad grupputställningar. Senast med verket ”Hinder” som är del av grupputställningen ”Sculpture Motion” på Wanås Konst. Tidigare utställningar under 2017 inkluderar ”Respect” på Borås Konstmuseum,  ”Man ska vara snäll mot sig själv” på Haninge Konsthall och ”Att göra kropp” på Art Lab Gnesta. Éva är just nu också aktuell med ytterligare en offentlig gestaltning, ”På fri hand”, i Eskilstuna.
www.evamag.se

Norra Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Tillsammans med Göteborgs Stads förvaltningar och näringslivet ska en inkluderande, grön och dynamisk innerstad skapas runt älven.
www.alvstranden.com

Text: Jennie Sundén och Åsa Norberg