Intresseanmälan – konstkonsult för inköp till konstsamlingen

Konstsamlingen - ut med konsten!

Du som är utövande professionell konstnär verksam i Göteborg kan ansöka om att bli konstkonsult för Göteborg Stads konstsamling.

Är du utövande professionell konstnär verksam i Göteborg och har god kännedom om dagens konst? Då kan du anmäla ditt intresse för att arbeta som konstkonsult hos oss under en period!

Uppdraget går ut på att du tillsammans med en annan konstkonsult besöker aktuella utställningar på gallerier, konsthallar och andra lokala plattformar för samtida konst i staden. Där väljer ni ut den konst som ska köpas in till Göteborg Stads konstsamling. Verken i samlingen placeras sedan ut på kommunala arbetsplatser runt om i Göteborg. Uppdraget är tidsbegränsat upp till ett år, görs vid två tillfällen i månaden och är arvoderat.

Göteborg Konst är måna om att få goda resultat utifrån de ekonomiska förutsättningarna och följer Konstnärernas Riksorganisations rekommendationer med ett arvode om 1 130 kr/timme.

Konstinköpen till samlingen ska medvetet spegla samtidens mångfald av konstnärliga uttryck i tids-, material- och teknikaspekt, av konstnärer med olika bakgrund och förhållningssätt. Våra konstkonsulter ska därför kunna bedöma olika tekniker och uttryck, och de väljs för att komplettera varandra vad gäller ålder, bakgrund och konstnärlig inriktning.

Anmälan

Nu kan du skicka in en intresseanmälan – sista dag att ansöka är 24 maj 2024.