Intresseanmälan – konstkonsult för inköp till konstsamlingen

Du som är utövande professionell konstnär verksam i Göteborg kan ansöka om att bli konstkonsult för Göteborg Stads konstsamling.

Är du utövande professionell konstnär verksam i Göteborg, har god kännedom om dagens konst och vill arbeta som konstkonsult under en period? Anmäl ditt intresse i formuläret nedan!

Uppdraget går ut på att du tillsammans med en annan konstkonsult besöker aktuella utställningar på gallerier, konsthallar och andra lokala plattformar för samtida konst i staden. Där väljer ni ut den konst som ska köpas in till Göteborg Stads konstsamling. Verken i samlingen placeras sedan ut på kommunala arbetsplatser runt om i Göteborg. Uppdraget är tidsbegränsat upp till ett år, görs vid två tillfällen i månaden och är arvoderat.

Konstinköpen till samlingen ska medvetet spegla samtidens mångfald av konstnärliga uttryck i tids-, material- och teknikaspekt, av konstnärer med olika bakgrund och förhållningssätt. Våra konstkonsulter ska därför kunna bedöma olika tekniker och uttryck, och de väljs för att komplettera varandra vad gäller ålder, bakgrund och konstnärlig inriktning.

För hösten 2020 har konstnärerna Eva Linder och Olof Marsja tilldelats uppdraget.