Filarkiv – om webbplatsen

Här samlar vi  information om vår verksamhet, filer, dokument med mera för nedladdning:

Tjänsteutlåtande enprocentregeln, Göteborg (pdf)

Tjänsteutlåtande, kommungemensam konstdatabas (pdf)

Reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd (reviderat 2018, pdf)

Riktlinjer gällande inköp av konst (reviderat 2017, pdf)

Charles Felix Lindbergs testamente (pdf)

Per och Alma Olssons testamente (pdf)

Reglemente för Per och Alma Olssons grundskolefond (pdf)

Stadsfullmäktiges handling Per och Alma Olssons donation (pdf)

Kronotopia – övergripande konstprogram för Västlänken (pdf)

Handlingsplan för konst under byggtiden – Västlänken (pdf)

Göteborgs Stads kulturprogram (goteborg.se)

City of Gothenburg – Cultural programme (pdf)

Publikationen – Ut med konsten! 2017 (pdf)

Formulär – inköpt konst – 2019. Fylls i av gallerist (pdf) 

Om webbplatsen

Personuppgifter / GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens lagkrav. Du kan läsa mer om detta och om dina rättigheter på Göteborgs Stads hemsida: goteborg.se/dinapersonuppgifter

Om du har synpunkter på kulturförvaltningens hantering av personuppgifter kontaktar du dataskyddsombud: E-post: dso@intraservice.goteborg.se

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du kulturförvaltningen: E-post: kultur@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

Bildupphovsrätt

Konstverken på denna webbplats skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att du inte får använda bilder eller filmer på konstverket utan tillstånd från rättighetshavaren. På goteborgkonst.se rapporterar vi in de verk vi visar till Bildupphovsrätt. Konstverk av upphovspersoner som företräds av Bildupphovsrätt återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt.

Läs mer på Bildupphovsrätts webbplats: bildupphovsratt.se.