Filarkiv – om webbplatsen

Här samlar vi  information om vår verksamhet, filer, dokument med mera för nedladdning:

Hämta hem vår folder om 1%-regeln (pdf) 

Tjänsteutlåtande 1%-regeln, Göteborg (pdf)

Tjänsteutlåtande, kommungemensam konstdatabas (pdf)

Reglemente för Göteborgs Stads Kulturnämnd (reviderat 2018, pdf)

Riktlinjer gällande inköp av konst (reviderat 2017, pdf)

Charles Felix Lindbergs testamente (pdf)

Per och Alma Olssons testamente (pdf)

Reglemente för Per och Alma Olssons grundskolefond (pdf)

Stadsfullmäktiges handling Per och Alma Olssons donation (pdf)

Kronotopia – övergripande konstprogram för Västlänken (pdf)

Handlingsplan för konst under byggtiden – Västlänken (pdf)

⇒ Göteborgs Stad – Kulturprogram (pdf) 

City of Gothenburg – Cultural programme (pdf)

Publikationen – Ut med konsten! 2017 (pdf)

Formulär – inköpt konst – 2019. Fylls i av gallerist (pdf) 

Om webbplatsen

Personuppgifter / GDPR

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens lagkrav. Du kan läsa mer om detta och om dina rättigheter på Göteborgs Stads hemsida: goteborg.se/dinapersonuppgifter

Om du har synpunkter på kulturförvaltningens hantering av personuppgifter kontaktar du dataskyddsombud: E-post: dso@intraservice.goteborg.se

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du kulturförvaltningen: E-post: kultur@kultur.goteborg.se
Telefon: 031-365 00 00

Bildupphovsrätt

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt, www.bildupphovsratt.se Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08-54 55 33 80, fax 05-54 55 33 98 eller e-post bildupphovsratt@bildupphovsratt.se