Nytt ljus i Briljantgatans tunnel

 

Ljustunnel-Briljant

Konstnären Peter Ojstersek har skapat ett nytt ljuskonstverk i gångtunneln vid Briljantgatans hållplats. I tunnelns väggar har bland annat olikfärgade lysande ”kristaller” fällts in och man kan lätt få associationer till en gruvgång.

Projektet som har genomförts av konstnären tillsammans med ljusdesignern Kajsa Sperling från White arkitekter är ett av de projekt som syftar till att skapa tryggare miljöer i Göteborg.

Projektet Ljuskonst drivs genom Trygg, vacker stad, en samverkansorganisation där Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Projektet har genomförts i nära samarbete med kulturförvaltningens enhet Göteborg Konst. Projektet har koppling till kulturförvaltningens arbete med 1 % -målet om offentlig konst och har även koppling till Göteborgs deltagande i LUCI (lighting urban community international) och projektet Light and Art. Projektet delfinansieras av Din El och Stena fastigheter.

⇒ Konstnärens hemsida

_SVE0759-T
Foto:© Peter Svenson