Runo Lagomarsino – ”Europa”

 

Foto på konstnären Runo Lagomarsinos konstverk Europa. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Konstnären Runo Lagomarsinos konstverk Europa. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Måndag den 16 maj invigdes ett nytt konstverk i den nya ID-porten vid Göteborgs Hamn.  

Konstnären Runo Lagomarsino har utfört verket som heter ”Europa”. Verket består av tre delar; ett fotografi, en installation med trälinjaler samt texten ”Europa” i svart mot en bakgrund i guld (slagmetall).

Verket tar avstamp i hamnen som en plats för migration, resande och handel samt Europa som idé. Runo Lagomarsino intresserar sig för våra samhälleligt överenskomna språk och verklighetsbeskrivningar med vilka vi lär oss filtrera och värdera världen genom. Ett exempel på detta är metermåttet som fungerar både som ett sätt att kategorisera och sortera. Ett annat är världskartans värdeperspektiv och konstruerade gränsdragningar. Guldet som ofta återkommer i Runo Lagomarsinos verk refererar till Europas koloniala historia och berättelsen om El dorado som under 1500-talet lockade expeditioner till Sydamerika i jakten efter rikedomar.

Runo Lagomarsino är född 1977 i Lund och utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg, Malmö Konsthögskola och Whitney Independent Study Program i New York.
I sina installationer, skulpturer, bilder och filmer vill han hitta nya perspektiv på historiska, politiska och kulturella maktförhållanden. Runo Lagomarsinos konst vänder på historieskrivningen och öppnar upp för nya berättelser om vår samtid.

⇒ Konstnärens hemsida

Bild på lärare och elever. Läraren pekar på en Europakarta
Bild på lärare och elever. Läraren pekar på en Europakarta
Lagomarsinos konstverk Europa. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Lagomarsinos konstverk Europa. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Lagomarsinos konstverk Europa. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Lagomarsinos konstverk Europa. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016