Pia Männikkö skapar stämningsfull installation i gångtunnel i Angered

Pia Männikkö, "Forest Sound", 2018, ljud- och ljusinstallation i gångtunnel vid Fjäderharvsgatan i Angered. Foto: Marcus Anderson, White arkitekter

Konstnären Pia Männikkös konstverk ”Forest Sounds”, som tagits fram i samarbete med ljusdesigners från White, består av siluetter föreställande både ljudvågor och skog med reflekterande vatten. Tillsammans med ljud och ljus skapas en stämningsfull installation med ambitionen att gångtunneln vid Fjäderharvsgatan i Angered ska bli en tryggare och mer trivsam plats för alla.

Gångtunneln vid Fjäderharvsgatan valdes ut som ljuskonsttunnel efter förslag från Angereds Unga stadsutvecklare. Inspirerad av omgivningarna i Angered valde sedan konstnären Pia Männikkö att låta naturen bli en del av konstverket i tunneln. Bakom konstinstallationen, som utgörs av laserskurna plåtar, har LED-armaturer monterats som ger ett ljus både uppåt och nedåt. Ljuset är föränderligt mellan varma och kalla nyanser bakom plåtarna och ger skuggverkan i tak och på markplattor. Högtalare är monterade bakom plåtarna för att förstärka känslan av naturens närvaro. Ljudet är en timmes inspelning av ett år i skogen: fåglar, vind, regn, åror i vatten och avlägsen åska och börjar på våren när allt är livligt och avslutas med prasslet av höstlöv. Björkbeklädda belysningsstolpar med fågelholkar kommer att monteras utanför tunneln i början av nästa år.

Foto: Joakim Uden

för närvarande bor och arbetar i Helsingfors, Finland.
Hon är utbildad vid Uniarts (Helsinki’s Academy of Fine Arts) 2010-2014.
⇒ www.piamannikko.com

Projektet är ett samarbete mellan Trygg, vacker stad, Göteborg Konst och White Arkitekter.