Tillgänglighet för Göteborg Konst

Kulturförvaltningen Göteborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Göteborg Konst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Göteborg Konst som inte är tillgängligt
för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt
beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Funktionen för alt-text finns, men är inte alltid korrekt använd. Filmer har inte alternativtext.
 • Syntolkning för videos saknas.
 • Sökfältet har ingen ”form label”. Knappen som man får fram sökfältet med är gjord som en tom länk. Detta kan göra sökfältsknappen ”osynlig”.
 • Startsidan saknar vissa rubriknivåer men de kommer ändå i rätt strukturordning. Rubrikerna i bildspelet kommer inte med som rubriker.
 • Det går inte att komma åt menyknapparna inne i Konstkartan med enbart tangentbordet.
 • Navigeringstabben börjar i sidfoten, vilket inte är logiskt. Därefter följer den en logisk ordning.
 • Det kan förekomma länkar i äldre artiklar där länkmålet är otydligt.
 • Sidan presenteras som svensk i koden även när det finns innehåll på engelska, vilket kan påverka skärmläsaren.
 • Koden validerar inte fullständigt. Vet däremot inte om detta påverkar för människor med nedsatt synförmåga.
 • Kartnålarna i Konstkartan saknar uppmärkning, vilket gör att det inte fungerar med skärmläsare.
 • Rutan som visar att antalet sökträffar på Konstkartan kan uppdateras utan att detta signaleras för personer som använder skärmläsare (Saknar aria-live-attribut).

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Funktionen för alt-text finns, men är inte alltid korrekt använd. Filmer har inte alternativtext.
 • Konstkartan fungerar inte när texten är zoomad 200%. Övriga hemsidan fungerar.
 • Bildspelet på förstasidan går inte att pausa.
 • Rutan som visar att antalet sökträffar på Konstkartan kan uppdateras utan att detta signaleras för personer som använder skärmläsare (Saknar aria-live-attribut).

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Menyerna ”Konstnär” och ”Konstverk” på Konstkartan fungerar inte i horisontellt läge på mobilen.
 • Det går inte att komma åt menyknapparna inne i Konstkartan med enbart tangentbordet.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Bildspelet på förstasidan går inte att pausa.
 • Navigeringstabben börjar i sidfoten, vilket inte är logiskt. Därefter följer den en logisk ordning.
 • Det kan förekomma länkar i äldre artiklar där länkmålet är otydligt.

Oskäligt betungande anpassning

Kulturförvaltningen Göteborg åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
för nedanstående innehåll.

 • Vi har inte syntolkat filmer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Göteborg Konst.

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020 och är formellt godkänd av Maria Jolsäter Stjernros.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september 2020.