Incantatio

© "Incantatio", Roland Borén/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

En bit från entrén till Högskolan för scen och musik står en geometrisk besvärjelse och synvilla.

Skulpturen beställdes av Statens Konstråd i samband med att Artisten, byggnaden som rymmer Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, byggdes.

”Incantatio” är italienska och betyder förtrollning eller besvärjelse och skulle egentligen kunna fungera som titel för större delen av Roland Boréns konstnärliga gärning. Förskjutningar, vridna perspektiv och märkliga lutningar går som en röd tråd genom hans två- och tredimensionella verk. Som betraktare känner du dig troligen först säker på vad du ser, men upptäcker snart att det inte alls var som du trodde.

Lurar perspektivet

Incantatio är tillverkad i svetsad, lackerad stålplåt och placerad framför entrén till Artisten. Från många håll verkar den rätvinklig, men i själva verket lurar den våra perspektiv och är skev.

Skulptören Roland Borén föddes 1956 och är utbildad på Grundskolan för konstnärlig utbildning i Stockholm, i skulptur på Konstskolan Idun Lovén och i fri konst och nya medier på Valands konsthögskola. Konstnären finns representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum.

Möte

Möte © Hans Gothlin/Bildupphovsrätt 20184. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Möte © Hans Gothlin/Bildupphovsrätt 20184. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

I Lärjeåns ravin längs gångstråket står Hans Gothlins skulptur ”Möte”.

Två lätt böjda varmröda järnplåtar i en stilla kraftmätning möter dig invid en porlande bäck. Med sitt konkreta formspråk mitt bland all organisk växtlighet blir kontrasten slående och förstärker på så sätt både den omgivande naturen och verket självt. När sedan alla träd slår ut kommer den röda färgen i skulpturen stå vackert mot all grönska.

Verket tillkom i samband med det stora EU-projektet ”Utveckling Nordost” som bland annat resulterat i Angereds stadspark/aktivitetsstråk. Konstverket invigdes den 25 oktober 2013. Beställd och bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Konstnärens hemsida: www.gothlin.se

Your 15 minutes of fame

"Your 15 minutes of fame" © Tina Frausin. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

Precis utanför entrén till Backa teater på Hisingen står detta konstverk som tillkommit via Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Här får alla en chans att stå i centrum på ”scenen” och underhålla sina åhörare på bänkarna eller kanske vill man bara slå sig ner en stund i väntan på föreställningen i teatern.

Titeln på verket anspelar på Andy Warhols berömda uttalande om att ”alla kommer vara världsberömda 15 minuter i framtiden”.
Skulpturen är både ett konstverk, en scen och en sittplats. Färgsättningen har anpassats till det gula och svarta i Backateaterns byggnad.

Verket invigdes den 4 december 2012.

Konstnärens hemsida

Mörker, väx morgondag

"Mörker, väx morgondag" © Kent Karlsson/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
"Mörker, väx morgondag" © Kent Karlsson/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

Vid vallgraven på Bastionsplatsen lyser ett svagt grönt ljus dygnet runt. Det skiner över en avbruten räls och sju par övergivna barnskor. Ett stenkast därifrån, inne på den judiska synagogans gård, står monumentets andra hälft.

Verket påminner om det som hände under andra världskriget, men också om att det går att ta sig igenom de mest fruktansvärda saker och skapa ett nytt liv. Initiativet till minnesmärket kom från den judiska församlingen i Göteborg.

Tanken om ett monument hade funnits i församlingen sedan 1980-talet. Men projektet var så stort att de inte helt lyckades slutföra det på egen hand. Idén var att skapa ett minnesmärke inne på synagogans innergård, ett verk som skulle innehålla namnen på alla församlingsmedlemmarnas släktingar som förlorat livet i folkmordet.

Ett blev två

Efter att ha legat på is under en tid återupptogs projektet i slutet av 1990-talet, nu tillsammans med Göteborgs Stad. Efter samtal mellan Göran Johansson, Göteborgs dåvarande ordförande i kommunstyrelsen, och församlingen beslutades det att monumentet måste synliggöras i staden.

Samtidigt uppstod oro över att ett minnesmärke som offentliggjorde de mördades namn skulle kunna skändas och orsaka smärta för anhöriga. Lösningen blev två monument, ett på Bastionsplatsen och ett på synagogans innergård.

Mörker, väx morgondag på Bastionsplatsen kom till genom en tävling. Uppdraget gick till Kent Karlsson och verket uppfördes med 1,3 miljoner kronor i finansiellt stöd från Göteborg Stad.

När det invigdes i augusti 2009 till tonerna av det judiska blåsinstrumentet shofar var det en fyra meter hög spiralformad kolonn i brons som publiken fick se. På toppen av den lyser en fackla med grönt glas, dag som natt. Under den finns en halvcirkelformad järnvägsräls med övergivna barnskor. En bronsplakett påminner om alla de grupper som drabbades av Förintelsen.

Historien påverkar oss än idag

I sin skiss till verket skrev konstnären så här:

”Skor och räls står för det realistiska och bronspelaren får stå för det levande. Jag har gjutit av insidan av begagnade skor för att synliggöra formen på rummet inne i skon. Det rum som formats genom att kroppens tyngd pressas ut mot höljet som omsluter foten och möjliggör ett personligt avtryck. Rälsen är ett exempel på objekt som är avsett att vara till människans hjälp och fördel men som kan fylla motsatt uppgift.”

Kent Karlsson, född 1945 i Göteborg, är en svensk målare och skulptör. Han utbildade sig på Konstindustriskolan och Konsthögskolan Valand i Göteborg och senare på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har varit verksam som professor i måleri vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet och gästprofessor vid Tokaiuniversitetet i Japan.

Monumentet på synagogans innergård är formgivet av församlingens arbetsgrupp. Det består av två mörkt gråblå monument i slipad granit. På dem finns namn och årtal och bönen Kaddish i relief. Varje församlingsmedlem med släktingar som mördades under Förintelsen har skrivit sitt eget namn och därunder släktingarnas. På verket finns totalt 1641 namn. Monumentet gör det tydligt att Förintelsen fortsätter att påverka människor och samhället än idag.

Woodelf

Woodelf. © Carin Ellberg/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014
Woodelf. © Carin Ellberg/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

Mitt på torget bland de vanliga gatlyktorna står denna ”trädande” och lyser upp mörkret med sitt grönskimrande ljus.

Ur ”håret” – ”trädkronan” skjuter en lyktstolpe upp som kröns av en lampa.

Verket invigdes den 24 september 2005. Beställd och bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Från klar himmel

"Från klar himmel" © Peter Kruse & Jill Lindström/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Från klar himmel" © Peter Kruse & Jill Lindström/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

De tre stående delarna representerar Bilden, Ordet och Ljudet, medan den lilla blå krökta formen representerar Underground.

Skulpturen, som markerar entrén till Konstepidemin, är belyst underifrån av tre spotlights som är infällda i stenläggningen.

Mått: Minsta delen (halvcirkelröret): 80 x 142 x 34 cm. Svart sicksack: 500 x 38 x 6 cm. Vit sicksack: 450 x 38 x 6 cm. Röd böj: 400 x 38 x 6 cm.

De svarta

De svarta. © Stina Ekman/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003
De svarta. © Stina Ekman/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003

Placerar man två konkreta former likt dessa i en park med organiskt växande träd och buskar kommer dessa former att bli tydliga och synliga på grund av den starka formmässiga kontrast de uppvisar mot sin omgivning.

Verkets två delar är placerade på ett sätt i förhållande till varandra så att man nästan kan uppfatta ett pågående tyst samtal mellan dom. Som om de står och mäter varandras betydelse.

Den matta gummiklädda ytan spelar också stor roll för upplevelsen och känslan av verket.

Skulpturen köptes 1995 på utställningen ”Skulptur – från granit till gelé” i Trädgårdsföreningen, Göteborg. De svarta står kvar på samma plats där den stod under utställningen 1995.

Göteborgskonstnär

Skulptören Stina Ekman föddes 1950 i Göteborg. Hon fick sin utbildning vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1976 – 1982. Stina Ekman är professor i fri konst och har undervisat vid Umeå Universitet och vid Kungliga Konsthögskolan. Hon arbetar i många olika material och hennes verk präglas ofta av raffinerade ytbehandligar och ett formmässigt samspel med det omgivande rummet.

Verket De svarta är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Sjösäkerhet

© Lillemor Pettersson, "Sjösäkerhet". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
© Lillemor Pettersson, "Sjösäkerhet". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Verket skapades som utsmyckning av uppfartsramperna mot Sjöräddningssällskapets hus.

Staketet har formgivits med symboler och former som knyter an till hav, sjöfart och sjösäkerhet.

Lillemor Petersson föddes 20 augusti 1934, och är en svensk keramiker och skulptör. Hon utbildade sig till keramiker på dåvarande Konstindustriskolan (HDK) i Göteborg 1951-56 och därefter ett år på Valands konstskola. Många av hennes större konstgestaltningar är utförda i tegel och terrakotta. Verksam som formgivare på Rörstrands porslinsfabrik och professor vid institutionen för Keramik och Glas vid Konstfack i Stockholm 1994-2000. Representerad bland annat på Moderna Museet i Stockholm.

I Göteborg har konstnären även utfört verket Väg & Vatten på Chalmers tekniska högskola.

Verket Charles Felix Lindberg är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

De tre vingarna

De tre vingarna ©Alexander Calder/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013
De tre vingarna ©Alexander Calder/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013

På en vidsträckt gräsyta i Angered stadspark står tre stora, böjda järnformer. På nära håll ger de ett monumentalt intryck, på avstånd ser de ut att kunna lätta från marken och flyga iväg.

Skulpturen De tre vingarna är skapad av den världskände skulptören Alexander Calder. Konstverket köptes in av Göteborgs Stad i början av 60-talet för att ge Göteborg modern, internationell konst och för att pryda Angered som höll på att byggas. Samtidigt köptes Vilande figur av den samtida och internationellt erkände konstnären Henry Moore och placerades i Slottsskogen (nu placerad på Göteborgs konstmuseum).

De tre vingarna fick däremot vänta på att komma till Angered. Bygget blev försenat och under tio år kom verket att stå utanför konstmuseet på Götaplatsen. Först 1979 placerades skulpturen i Angered nära Blå Stället. När Angereds aktivitetsstråk färdigställdes 2013 flyttades konstverket till gräsytan där det står idag. Då infriades också konstnären önskemål om att skulpturen skulle ha mycket rymd kring sig och kunna upplevas på håll.

Alexander Calder levde i USA mellan 1898 och 1976. Han startade sin yrkeskarriär som ingenjör, vilket avspeglas på olika sätt i hans konst. Mest känd är han för sina monumentala skulpturer. Den största är över 20 meter hög och gjordes för Olympiska sommarspelen i Mexico City 1968. Bland hans verk finns också innovativa mobiler, miniatyrer av cirkusföreställningar, målningar, scenkonstruktioner och mattor.

Verket De tre vingarna är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.