Sjösäkerhet

© Lillemor Pettersson, "Sjösäkerhet". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
© Lillemor Pettersson, "Sjösäkerhet". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Verket skapades som utsmyckning av uppfartsramperna mot Sjöräddningssällskapets hus.

Symboler och former i staketet knyter an till hav, sjöfart och sjösäkerhet.

Beställd och bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.