Sjösäkerhet

© Lillemor Pettersson, "Sjösäkerhet". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
© Lillemor Pettersson, "Sjösäkerhet". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Verket skapades som utsmyckning av uppfartsramperna mot Sjöräddningssällskapets hus.

Staketet har formgivits med symboler och former som knyter an till hav, sjöfart och sjösäkerhet.

Lillemor Petersson föddes 20 augusti 1934, och är en svensk keramiker och skulptör. Hon utbildade sig till keramiker på dåvarande Konstindustriskolan (HDK) i Göteborg 1951-56 och därefter ett år på Valands konstskola. Många av hennes större konstgestaltningar är utförda i tegel och terrakotta. Verksam som formgivare på Rörstrands porslinsfabrik och professor vid institutionen för Keramik och Glas vid Konstfack i Stockholm 1994-2000. Representerad bland annat på Moderna Museet i Stockholm.

I Göteborg har konstnären även utfört verket Väg & Vatten på Chalmers tekniska högskola.

Verket Charles Felix Lindberg är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.