Möte

Möte © Hans Gothlin/Bildupphovsrätt 20184. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Möte © Hans Gothlin/Bildupphovsrätt 20184. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

I Angereds stadspark på en öppen grön yta står Hans Gothlins skulptur ”Möte”.

Konstverket består av två lätt böjda varmröda järnplåtar i en stilla kraftmätning. Med sitt konkreta formspråk mitt bland all organisk växtlighet blir kontrasten slående och förstärker på så sätt både den omgivande naturen och verket självt.

Verket tillkom i samband med det stora EU-projektet ”Utveckling Nordost” som bland annat resulterade i Angereds stadspark. Konstverket invigdes den 25 oktober 2013 och är finansierat av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Verket var till en början placerat bredvid en bäck i Lärjeåns ravin, men efter att ha blivit vandaliserat restaurerades verket och flyttades 2022 till en mer öppen yta i Angereds stadspark.