Från klar himmel

"Från klar himmel" © Peter Kruse & Jill Lindström/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Från klar himmel" © Peter Kruse & Jill Lindström/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

De tre stående delarna representerar Bilden, Ordet och Ljudet, medan den lilla blå krökta formen representerar Underground.

Skulpturen, som markerar entrén till Konstepidemin, är belyst underifrån av tre spotlights som är infällda i stenläggningen.

Mått: Minsta delen (halvcirkelröret): 80 x 142 x 34 cm. Svart sicksack: 500 x 38 x 6 cm. Vit sicksack: 450 x 38 x 6 cm. Röd böj: 400 x 38 x 6 cm.