Open call: konstgestaltningar till nya simhallar i Askim och Kortedala

Illustration som visar utsidan på ett nytt badhus
Två nya badhus ska byggas i Göteborg. Skissen visar hur de ser ut från utsidan. Illustration: Norconsult.

Nu kan konstnärer söka två uppdrag om att skapa konstgestaltningar till viktiga mötesplatser i Göteborg: de nya simhallarna i Kortedala och i Askim. Ansök senast 29 september 2023.

I två uppdrag, ett i Askim och ett i Kortedala, kan yrkesverksamma konstnärer ta fram konstgestaltningar som lyfter badupplevelsen för göteborgare i alla åldrar. Konstgestaltningarna får gärna bestå av flera delar och breda ut sig både inne och ute. Konsten kan också ta tillvara på simhallens speciella ljus och mötet mellan trä och vatten, som återspeglas i arkitekturen.

Om platsen

Askim är Göteborgs sydligaste stadsdel och ligger nära havet. Här finns naturområden och småbåtshamnar. I Askim finns redan i dag en välbesökt men äldre simhall.

Kortedala, en stadsdel nordost om Göteborg, ligger naturskönt på en höjd och avgränsas av Lärjeån i väster och Göta älv i norr. Stadsdelen byggdes ut under 1950-talet och blev då stadens första moderna förort. Idag finns här även nyare bebyggelse, men närområdet saknar idag simhall.

Nu ska idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad bygga nya simhallar i båda stadsdelarna. I Askim ersätter den nya simhallen den gamla. Hallarna blir i stort sett identiska, med flera bassänger för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet som används av såväl privatpersoner som skolor och föreningsliv.

Konsten kan ta plats både inne och ute. Tomterna skiljer sig dock åt, vilket ger olika förutsättningar för konstgestaltningar. Förutsättningarna för Askim respektive Kortedala beskrivs närmare i dokumentet Inbjudan till intresseanmälan, som du hittar i TendSign.

Skiss över simhallsinteriör. Illustration: Norconsult.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdragen går ut på att skapa platsspecifika, permanenta och unika konstgestaltningar för de nya simhallarna i Askim och Kortedala. Fristående verk bör ha en livslängd på minst 20 år, medan konstgestaltningar som är integrerade i byggnaden ska ha likvärdig livslängd som andra byggmaterial.
  • Konstnären kan fritt knyta an till olika aspekter av en simhalls verksamhet och funktion. Det kan handla om kopplingar till arkitekturen, till ljuset eller till simhallen som en viktig plats för fysisk aktivitet, simkunnighet – och inte minst möten över kultur- och generationsgränser.
  • Konstgestaltningarna får gärna bestå av flera delar och kan utföras i olika skala och material. Det finns många tänkbara placeringar, till exempel i de större bassängrummen med sina rejäla ljusinsläpp, i passagerna till omklädningsrummen eller på entrétorgen utanför. Det ingår i uppdraget att föreslå var konstgestaltningen kan placeras eller integreras.
  • Konstnären ska arbeta utifrån långsiktig social och ekologisk hållbarhet.
  • Konstgestaltningen ska vara klar och installerad i slutet av 2025 och invigas i början av 2026.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar din intresseanmälan.

Ersättning

  • Totalt sex utvalda konstnärer (tre per uppdrag) får ett skissarvode om 50 000 kronor exklusive moms. Du får ingen ersättning för att lämna in en intresseanmälan.
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen i respektive simhall är 1 450 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Den avser två separata uppdrag/delområden gällande konstgestaltningar till nya simhallar i Askim och Kortedala.

I ett första steg kan konstnärer lämna en intresseanmälan, för ett delområde eller för båda. Du kan bara gå vidare i ett uppdrag, så ange vilket du är mest intresserad av.
I nästa steg väljer en jury ut tre konstnärer per delområde som får ta fram var sitt skissförslag. Därefter fattas beslut om vilka konstnärer som får de slutgiltiga uppdragen.

För att söka uppdragen behöver du vara yrkesverksam konstnär. I detta sammanhang betyder yrkesverksam att du har en konstnärlig högskoleutbildning eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningarna finansieras av enprocentregeln. Den innebär att bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningarna till simhallarna i Askim och Kortedala är idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. Börja med att skapa ett kostnadsfritt användarkonto på tendsign.com.

Sista dag att lämna intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 29 september 2023 klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling. Det betyder att alla som söker uppdraget ska få samma information, samtidigt. Vi kan därför inte svara på några frågor via telefon eller mejl. De måste ställas direkt i TendSign. Alla frågor och svar, eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras där.

Sista dag att ställa frågor är 20 september 2023. Svaren publiceras senast 22 september 2023.