Open call: konstgestaltning till Robertshöjd

En kvinna cyklar längs en gata kantad av bostadshus och grönskande träd.
Visualisering: Norconsult

Konstnärer kan nu söka uppdraget att skapa en konstgestaltning till ett nytt bostadsområde i anslutning till Delsjöns naturreservat och Härlanda tjärn i Göteborg. Konstgestaltningen ska bestå av flera delar eller verk som binder ihop området. Ansök senast 20 mars 2023.

I detta uppdrag kan du som konstnär vara delaktig i att påverka människors vistelse- och boendemiljö genom skapa en konstgestaltning i flera delar som binder ihop det nya och naturnära bostadsområdet Robertshöjd.

Om platsen

I det nya bostadsområdet Robertshöjd i Björkekärr ska det byggas närmare 260 bostäder. I närområdet finns redan idag en blandning av småhus och flerbostadshus.

De framtida kvarteren har nära till natur och friluftsliv, och ligger precis i anslutning till Delsjöområdet och Härlanda tjärn i Göteborg. Delsjöområdet är genom sin storlek, omväxlande natur och centrala läge ett ytterst värdefullt friluftsområde i en storstadsregion. Centrala delar av området är skyddade som naturreservat.

Fotomontage av en korsning i det nya naturnära bostadsområdet Robertshöjd. Bild: Norconsult

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en unik, platsspecifik, och permanent konstgestaltning för det nya bostadsområdet Robertshöjd vid Härlanda tjärn. Den beräknade livslängden ska vara minst 20 år.
  • Konstgestaltningen ska bestå av flera separata delar eller verk som tillsammans binder ihop det nybyggda området. Konsten kan integreras både i marknivå och på fasader. Det ingår i uppdraget för konstnären att föreslå var konstgestaltningen kan placeras eller integreras.
  • Konstgestaltningen ska relatera till de byggda miljöerna i området, som till exempel huskroppar och gångstråk, och bidra till att stärka platsens särdrag och identitet.
  • Konstgestaltningen ska vara klar och installerad i slutet av 2025 eller början av 2026. Tidplanen är preliminär.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar din intresseanmälan.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 50 000 kronor exklusive moms. Du får ingen ersättning för att lämna in intresseanmälan.
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 740 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Att vara yrkesverksam betyder i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen till Robertshöjd är Bostadsbolaget, en del av koncernen Framtiden.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 20 mars 2023, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 10 mars 2023. Svaren publiceras senast 14 mars 2023.