Nu startar arbetet med ny offentlig konst till Avenyn och Götaplatsen

Carl Milles staty av Poseidon i sitt vattenfyllda brunnskar tronar över Avenyn.
Avenyn sedd från Götaplatsen. Foto: Frida Winter

När stadens paradgata får en ny skepnad ska den offentliga konsten integreras i gaturummet. Nu söker Göteborg Stad en konstnär som kan vara med och påverka utformningen av Avenyn, i samarbete med arkitekter och andra parter.

Göteborgs mest kända stråk, Avenyn och Götaplatsen, ska rustas upp. I ett samarbete mellan Göteborgs Stad och privata fastighetsägare ska hela stråket omgestaltas och bli tryggt, tilltalande och tillgängligt med fler mötesplatser för rekreation.

Under förra året pågick en projekttävling om att utforma det nya stadsrummet, och i höstas blev det klart att Nyréns arkitektkontor vann tävlingen och får vidareutveckla sitt förslag AveNy. För att skapa ytterligare estetiska och konstnärliga värden till platsen och arkitekturen ska nu en konstnär komma in i processen och ta fram ett förslag på konstgestaltning till gatan.

– Det här är en spännande möjlighet för konstnärer att påverka en av landets mest välkända gator, där konstnären samarbetar med arkitekterna och andra parter i projektet. Idén är att konstgestaltningen ska vara integrerad i den övriga gestaltningen av platsen, vilket kan innebära ingrepp eller nedslag på flera olika platser i gaturummet, säger Johanna Adebäck, processledare på Göteborg Konst, kulturförvaltningen.

Breda trottoarer längs Avenyn avgränsas av en grönskande allé, som ramar in ett körfält för spårvagnar och bilar i mitten.
Visualisering av det vinnande gestaltningsförslaget AveNy. Bild: Nyréns arkitektkontor

Viktigt kulturstråk

Avenyn är ett av Göteborgs viktigaste kulturstråk och den konstnär som får ta fram förslaget sällar sig till en lång tradition av offentlig konst som finns representerad längs gatan. Här finns bland annat Johan Peter Molins Bältespännarna, Peter Lindes älskade staty av Karin Boye och Carl Fredrik Reuterswärds Non-Violence, den världsberömda skulpturen av en revolver med knut.

– Det den befintliga konsten längs Avenyn har gemensamt är att det främst är skulpturer och statyer som har satts dit på en redan färdig plats. I arbetet med att anpassa Avenyn till dagens behov ser vi en stor potential i att låta samtidskonsten och dess uttryck och metoder vara en del i att göra gatan relevant och intressant idag och framåt, säger Johanna Adebäck.

Peter Lindes skulptur av Karin Boye är ett av många offentliga konstverk som finns längs Avenyn idag. Foto: Jan Dahlqvist.

Närmare två procent till konst

Konsten som tillkommer genom stadsutvecklingsprojektet för Avenyn och Götaplatsen finansieras av enprocentregeln. Regeln säger att förvaltningar och helägda bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

För Avenyn och Götaplatsen finansieras konsten både av Göteborgs Stad och de privata fastighetsägarna, där parterna tillsammans avsätter närmare två procent av byggkostnaden till konst.

– I projektet finns en tydlig och stark tilltro till konstens egenvärde och möjligheter att tillföra ytterligare kvaliteter till platsen, vilket är glädjande och skapar bra grundförutsättningar för konsten i sammanhanget, säger Johanna Adebäck.

Konstnärer kan lämna anbud för uppdraget att ta fram ett skissförslag på konstgestaltning för Avenyn fram till 10 mars. Senare i år kommer också en utlysning för konst till Götaplatsen.

Till open call