Open call: konstgestaltning till Packhuskajen i Göteborg

Nu kan du som är yrkesverksam konstnär anmäla intresse för att skapa konst till en av Göteborgs mest betydelsefulla och centrala kajer – den historiska Packhuskajen. Sök senast 26 april 2024.

I samband med att Packhuskajen rustas upp förbättras tillgängligheten och funktionen som ett promenadstråk längs Göta älv.

Med utgångspunkt i uppdragets tematik Vågrörelser finns förhoppningen att konsten ska förstärka och berika promenadstråket. Den får gärna göra det genom att föra med sig oväntade kvaliteter till den kulturhistoriskt präglade miljön.

Tematiken Vågrörelser är en metafor, som handlar om att både förhålla sig till platsens historiska lager och Packhuskajen som framtida mötesplats.

Olika uttryck, format och tillvägagångssätt är möjliga, men den slutgiltiga konstgestaltningen ska bli ett bestående element på platsen.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att ta fram en permanent konstgestaltning till Packhuskajen i centrala Göteborg, specifikt för platsen och dess förutsättningar.
  • Konstgestaltningen ska vara unik, självständig och samtidigt förhålla sig till övrig gestaltning och upprustade delar av promenadstråket. Konstnären ska också ta hänsyn till kajens kulturhistoriska värde och stadens satsning på tillgänglighetsanpassning.
  • Utöver en fysisk gestaltning finns möjlighet att arbeta med kompletterande uttrycksätt, exempelvis ljud, ljus och performativa metoder som kan ske i samverkan med verksamheter på platsen. Uppdraget riktar sig därför till konstnärer och konstnärsgrupper med olika kompetenser och inriktningar.
  • Uppdragets tematiska inriktning är Vågrörelser, som konstnären kan inspireras av, ta spjärn emot och förhålla sig till. Tematiken ska inte tolkas illustrativt utan snarare förstås som ett metaforiskt och filosofiskt angreppsätt.
  • Så gott som hela det aktuella projektområdet är möjligt för konstgestaltning. Det ingår i konstnärens uppdrag att föreslå plats eller platser för konsten, i samråd med arkitekter och andra parter. 
  • Konstgestaltningen ska vara installerad senast december 2029. Tidplanen är preliminär. 

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i dokumentet Inbjudan till intresseanmälan, som du hittar i TendSign. Där lämnar du också din intresseanmälan.

Om platsen

Packhuskajen har varit en strategisk handelsknutpunkt nationellt och internationellt sedan 1600-talet.

Kajen är en kulturhistorisk plats i Göteborg och ett område av riksintresse för kulturmiljövård. Området ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Inom Vallgraven 1).

Den nuvarande kajen är drygt 150 år. Med tiden har grunden fått sättningar och sluttar på sina ställen mot vattnet. Det ökar sårbarheten vid översvämningar och höga vattennivåer.

Sedan 2019 pågår upprustningsarbeten i etapper, från Stora tullpackhuset och vidare mot Göteborgsoperan där den historiska stadskärnan möter älven.

Samtidigt utvecklas Packhuskajen till ett mer tillgängligt och levande promenadstråk får både göteborgare och besökare.

Förutsättningarna beskrivs närmare i TendSign.

Ersättning

  • Tre (3) utvalda konstnärer eller konstnärsgrupper får ett arvode om 80 000 kronor exklusive moms för att ta fram var sitt skissförslag. Du får ingen ersättning för att lämna in intresseanmälan.
  • Fastställd budget för genomförande och produktion av konstgestaltning till Packhuskajen är 4 000 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen 

Upphandlingen genomförs som direktupphandling, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).  

I ett första steg kan konstnärer lämna intresseanmälan om att ta fram ett skissförslag för konstgestaltning. Intresseanmälan från tre (3) konstnärer eller konstnärsgrupper väljs ut. I nästa steg får de lämna in skissförslag (anbud). 

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. I detta sammanhang betyder det att du har en konstnärlig högskoleutbildning om minst fem år eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att när Göteborgs Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av investeringen till konst. 

Stadsmiljöförvaltningen är uppdragsgivare för konstgestaltning till Packhuskajen.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. Börja med att skapa ett kostnadsfritt användarkonto på tendsign.com. 

Sista dag att lämna intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 26 april 2024 klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling. Det betyder att alla som söker uppdraget ska få samma information. Vi kan därför inte svara på några frågor via telefon eller mejl. De måste ställas direkt i TendSign. Alla frågor och svar, eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras där. 

Sista dag att ställa frågor är 2024-04-16 och svar meddelas senast 2024-04-19.