Anti-handikapp: Göteborgs sjätte stadsport – ny konst vid Västlänkens Station Centralen

Visualisering av Goldin+Sennebys vinnande förslag "Anti-Handikapp: Göteborgs sjätte stadsport". Illustration: SPRIDD Arkitekter och Ramboll.

Goldin+Senneby vinner upphandlingen om att skapa ny konst till Västlänken. På området runt Station Centralen ska konstnärsduon bygga en sjätte stadsport, som påminner om att Göteborg fortfarande inte är tillgängligt för alla på lika villkor.

– Det är en utgrävning av de kroppsnormer som format den byggda miljön genom tiderna och de funktionsrättskamper som krävt och kräver tillgång till staden, säger konstnärerna.

Våren 2023 gick Göteborgs Stad ut med en utlysning för stadsrummet runt Västlänkens Station Centralen. Yrkesverksamma konstnärer fick då chans att bidra till ett av de största offentliga konstprojekten i Göteborgs historia.

I höstas utsåg en sakkunnig jury stockholmsbaserade duon Goldin+Senneby, Simon Goldin och Jakob Senneby, till vinnare. Deras förslag heter Anti-handikapp: Göteborgs sjätte stadsport.

– Vårt förslag knyter an till Västlänkens uppgift att skapa en ny rörelse genom staden. Vi är glada och ödmjuka inför uppgiften, säger konstnärerna.

Ny stadsport sätter ljuset på bristande tillgänglighet

Konstgestaltningen är inspirerad av Göteborgs historia, med fem stadsportar (som alla är rivna i dag).

Den sjätte stadsporten ska stå på torget vid nya Station Centralen. Porten ska byggas av gatumaterial och andra borttagna hinder från tillgänglighetsanpassning av en kulturhistorisk miljö i staden.

Enligt konstnärerna vill verket ställa frågor om vem som får tillträde till staden och på vilka villkor.

– För oss kommer Anti-Handikapp ur kroppsliga erfarenheter av att leva med MS, en nervsjukdom som saktar ner den motoriska och kognitiva förmågan, och vad det gör med upplevelsen av stadsrummet. Det synliggör miljöer som handikappar.

Funktionsrättsrörelsen inspirerar

Goldin+Senneby vill också skapa ett monument för den starka funktionsrättsrörelsen i Göteborg. De har dels inspirerats av att Sveriges största funktionsrättsmanifestation samlades här 1981, under parollen ”Vårt största handikapp är din inställning”.

Två av dagens inspirationskällor är assistanskooperativet Göteborg Independent Living (GIL) och den dagliga verksamheten Grunden.

– De hjälper oss i ord och handling att föreställa oss en mer omsorgsfull stad. Det är till den staden vi vill uppföra en ny port, säger konstnärerna.

Frågan är extra relevant att lyfta i relation till ett infrastrukturprojekt som Västlänken, som bland annat ska göra det enklare att förflytta sig i staden, enligt Elena Jarl som är processledare för konsten i Västlänken på Göteborg Konst, kulturförvaltningen.

– Konstnärerna lyfter frågan på ett kreativt och mångbottnat sätt, med ett konstverk som är visuellt spännande och har en stark koppling till stadens funktionsrättsrörelser, säger hon.

Konstverket ska stå klart samtidigt som Station Centralen, i slutet av 2026. Tidplanen är preliminär.

Läs mer om konsten i Västlänken

Offentlig konst för Västlänken upphandlas på statlig, regional och kommunal nivå. All konst ska utgå ifrån det gemensamma konstprogrammet Kronotopia, där tematiken relaterar till olika aspekter av tid och rum.

Här kan du se alla inkomna idéförslag och läsa mer om vinnarna.

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att en procent av kostnaden i statliga, regionala och kommunala ny-, om- och tillbyggnadsprojekt går till konst.

Uppdragsgivare till stadsrummet runt Station Centralen är exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad. Göteborg Konst, kulturförvaltningen, är processledare för projektet.