Open call: Två konstgestaltningar till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg

Ingrid Segerstedt Wiberg. Foto: Lars Söderbom

Nu gör vi en upphandling av två konstgestaltningar till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg och hennes gärning. Den ena konstgestaltningen ska fysiskt gestalta personen Ingrid Segerstedt Wiberg medan den andra ska förhålla sig till de frågor som engagerade henne, som mänskliga rättigheter, fred och demokrati.

Nu tar vi emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer för två konstgestaltningar till minne av Ingrid Segerstedt Wiberg och hennes gärning.

Ingrid Segerstedt Wiberg levde mellan 1911-2010 och växte upp på Övre Fogelbergsgatan i Göteborg. Under hela sin livstid förde hon en outtröttlig kamp för demokrati, yttrandefrihet, fred och mänskliga rättigheter genom journalistiken, politiken och i det humanitära arbetets tjänst. Hon blev tidigt engagerad i motståndet mot nazismen och arbetade med att hjälpa flyktingar under andra världskriget, och fortsatte kämpa för en human flyktingpolitik under resten av sitt liv. Hon var också verksam som ordförande i Svenska FN-förbundet 1968-1972, riksdagsledamot för Folkpartiet och andreredaktör för Göteborgs-Posten 1969-1976, där hon blev Sveriges första kvinnliga ledarskribent.

Om upphandlingen

Upphandlingen består av två uppdrag som ska komplettera och berika varandra. Det ena går ut på att i ett hållbart material fysiskt gestalta Ingrid Segerstedt Wiberg som person. Den andra konstgestaltningen ska förhålla sig till och gå i dialog med de frågor som engagerade Ingrid Segerstedt Wiberg, så som mänskliga rättigheter, freds-, jämställdhets- och flyktingfrågor, journalistik, politik och aktivism.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Därefter väljs tre konstnärer för respektive uppdrag ut som blir inbjudna att producera och lämna skissförslag för en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken eller vilka konstnärer som får de slutgiltiga uppdragen.

Konstgestaltningarna finansieras genom Charles Felix Lindbergs donationsfond och tillkommer på initiativ av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), där Ingrid Segerstedt Wiberg själv under många år var ordförande för den svenska sektionen.

Uppdrag 1: Permanent konstgestaltning föreställande Ingrid Segerstedt Wiberg

  • Konstgestaltningen ska porträttera människan Ingrid Segerstedt Wiberg.
  • Konstgestaltningen ska kunna fungera som en mötesplats och uppmuntra till samhälleligt engagemang inom fred, jämställdhet, flyktingfrågor, yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter.
  • Materialen som används ska vara hållbara, lätta att sköta och tåliga över tid.
  • Platsen för konstgestaltningen är utomhus vid Haga Kyrkoplan i centrala Göteborg. Den exakta placeringen görs i samråd mellan konstnären och Park- och naturförvaltningen samt Göteborg Konst.
  • Skissarvode om 35 000 kronor exklusive moms kommer att betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan). Konstnärens budget för konstgestaltningen är 800 000 kronor exklusive moms.

Uppdrag 2: Konstgestaltning i dialog med Ingrid Segerstedt Wibergs engagemang

  • Konstgestaltningen ska behandla och aktualisera en eller flera av de frågor som engagerade Ingrid Segerstedt Wiberg: fred, jämställdhet, flyktingfrågor, demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.
  • Konstgestaltningen kan genomföras genom valfri metod och konstnärligt uttryck, och vara både temporär eller permanent, men ska på något sätt kunna bevaras/presenteras och/eller dokumenteras och arkiveras över en längre tid.
  • För detta projekt finns ett samarbete med Samhällsvetenskapliga biblioteket på Haga Kyrkoplan, som genom samverkan ger möjlighet för presentation och/eller placering av konstgestaltningen i biblioteket.
  • Skissarvode om 35 000 kronor exklusive moms kommer att betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan). Konstnärens budget för konstgestaltningen är 570 000 kronor exklusive moms.

Lämna intresseanmälan

För att lämna intresseanmälan behöver du vara yrkesverksam konstnär, vilket i detta sammanhang betyder att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller ha drivit dokumenterad kvalificerad konstnärlig verksamhet.

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto och logga in. Det kostar inget att skapa ett konto.

Du kan läsa fullständig information kring uppdragen och intresseanmälan i den här pdf:en.

Lämna din intresseanmälan senast 24 april 2020. Det är möjligt att lämna in intresseanmälan för båda uppdragen eller enbart ett av dem.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.