Open call: Konstgestaltning för Kulturhuset Bergsjön

Ett öppet torg där människor i olika åldrar strosar omkring. Torget leder fram till en stor glasbyggnad med snedtak. Runt byggnaden finns träd och grönska.
Visualisering av Kulturhuset Bergsjön. Planerad byggstart 2020. Bild: Sweco.

Nu gör vi en upphandling av en konstgestaltning för Kulturhuset Bergsjön och tillhörande torgyta, Kulturtorget. Konstgestaltningen ska tas fram i eller skapa dialog med det lokala sammanhanget och bli ett bestående element på platsen. Den tematiska ingången för konsten är idén om kulturhuset som kulturellt nav och glokal mötesplats.

Nu tar vi emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer för ett uppdrag som gäller en konstgestaltning för Kulturhuset Bergsjön och den tillhörande torgytan, Kulturtorget. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller ha drivit dokumenterad kvalificerad konstnärlig verksamhet.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i två steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Därefter väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att producera och lämna skissförslag för en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Bakgrund

År 2012 tog Göteborgs kommunfullmäktige beslut om att det ska byggas ett nytt kulturhus vid Rymdtorget i Bergsjön. Målsättningen med kulturhuset är bland annat att det ska ge besökarna möjlighet att utöva och uppleva kultur, skapa interkulturella och generationsöverskridande möten och att det ska vända sig till hela staden med en stark lokal förankring.

Fastighetsbolaget Higab har i uppdrag att bygga kulturhuset. Arkitektkontoret Sweco utformar både kulturhuset och torgytan Kulturtorget. Byggstart beräknas ske under 2020.

Konstgestaltningen finansieras genom stadens enprocentregel. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Ersättning

  • Skissarvode om 50 000 kronor exklusive moms kommer att betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan)
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 800 000 kronor exklusive moms

Uppdraget

  • Uppdraget går ut på att skapa en unik, platsspecifik konstgestaltning för Kulturhuset Bergsjön och/eller torget utanför, Kulturtorget.
  • Konstgestaltningen ska tas fram utifrån platsen och dess sammanhang. Ordet plats ska inte bara tolkas som den fysiska platsen, utan inbegriper även det sociala, historiska och politiska.
  • Konstgestaltningen ska fungera över tid och på ett eller annat sätt bli ett bestående element på platsen.
  • Konstgestaltningen ska tas fram i dialog med den lokala kontexten och/eller skapa dialog genom sin färdiga form. Det innebär att konstnären behöver arbeta med konstnärliga metoder som på något sätt bjuder in andra.
  • Tematiskt ska konstgestaltningen förhålla sig till idén om kulturhuset som ett kulturellt nav och glokal mötesplats. I det här sammanhanget syftar ”glokal” till idén om att hantera två perspektiv samtidigt; det globala och det lokala.
  • Konstgestaltningens exakta placering bestäms av konstnären tillsammans med beställaren. Det kan vara antingen på/i kulturhuset och/eller på torgytan.

Lämna intresseanmälan

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. I TendSign finns fullständig information och om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto och logga in på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Lämna din intresseanmälan senast 14 april 2020. 

Du kan läsa fullständig information kring uppdraget och intresseanmälan i den här pdf:en.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.