Open call: konstgestaltning till Kvibergs Park

Ett gult trähus syns bakom några grönskande träd på en välklippt grön gräsmatta.
Den ideella kulturföreningen Kompani 415 på Marketenterivägen i Kvibergs Park. Foto: Kompani 415.

Konstnärer kan anmäla sitt intresse för att skapa en konstgestaltning, som ska utvecklas i en dialog- och deltagarbaserad process tillsammans med det lokala föreningslivet i Kvibergs Park.

Yrkesverksamma konstnärer kan nu lämna intresseanmälan för uppdraget att skapa en unik och permanent konstgestaltning till Kvibergs Park i Göteborg. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Bakgrund

Var tredje år har allmänheten möjlighet att föreslå var Göteborg behöver mer konst, genom att ta kontakt med en politiker i kommunfullmäktige och be hen att lägga en motion med ett förslag för Charles Felix Lindbergs donationsfond. 2021 antog Göteborgs kommunfullmäktige motionen ”Skulptur till Kvibergs Park”, skriven av den ideella kulturföreningen Kompani 415.

Kompani 415 ligger på östra sidan om det historiska kasernområdet i Kvibergs Park, i två hus på Marketenterivägen. Föreningens vision är att bli ett nav för konst, kultur och hållbarhet och att skapa en betydelsefull mötesplats.

Genom att bjuda in en konstnär eller konstnärsgrupp är målsättningen att knyta an till de verksamheter som är aktiva i området och stärka platsens identitet med hjälp av konstnärliga uttryck.

Kvibergs Park är ett område i utveckling, som ska bli en stadspark med många aktiviteter. Redan idag finns här en arena, Kvibergs marknad och flertalet aktiva kulturföreningar. Fram till 2025 ska området expandera med bland annat temalekpark för barn och en ny idrottshall.

Charles Felix Lindbergs donationsfond

Charles Felix Lindbergs donationsfond upprättades efter att köpmannen Charles Felix Lindberg 1909 testamenterade sin förmögenhet till Göteborg Stad för att användas till ”stadens prydande och förskönande”. Läs mer om fonden här.

Om uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en dialog- och deltagarbaserad konstnärlig process som ska resultera i en unik, platsspecifik och permanent konstgestaltning (den beräknade livslängden ska vara minst 15 år). Uppdraget kan därmed ses som tvådelat, där den första fasen fokuserar på processen kring dialog och deltagande och den andra på själva genomförandet av den fysiska konstgestaltningen.
  • Fokus för uppdraget är att undersöka hur människan i samspel med sin omgivning kan skapa hållbara livsmiljöer med fokus på lek, frihet och självförverkligande genom samtidskonsten.
  • I processen ska konstnären samarbeta med lokala föreningar i området, genom exempelvis workshops eller liknande. Prioriterade målgrupper ska vara barn, unga och äldre. Tanken är att processen och konsten på så sätt knyter an till den värdegrund som genomsyrar Kompani 415s verksamhet: fokus på åldersöverskridande möten, motverkande av diskriminering, utanförskap och rasism, och att skapa en möjlighet för barn, unga och äldre att möta konstnärliga processer.
  • Platsen för den fysiska konstgestaltningen är i Kvibergs Park, i området kring verksamheten Kompani 415 och de två fastigheterna på Marketenterivägen.
  • Installation och invigning av konstgestaltningen är planerad till början av 2024. Tidplanen är preliminär.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett idé- och processförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram idé- och processförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Du kan lämna in intresseanmälan på svenska, danska, norska eller engelska. Upphandlingsprocessen sker på svenska.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett arvode om 25 000 kronor exklusive moms för att ta fram idé och processförslag (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 000 000 kronor exklusive moms.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag för intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 19 juni 2022, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 12 juni. Svaren publiceras senast 13 juni.