Hemmen de flytt ifrån blir broderier i Kulturhuset Bergsjöns nya konstgestaltning

Två händer arbetar med ett broderi som föreställer ett vitt hus med fönsterluckor, och med ett staket och en grind framför.
En grupp kvinnor från Kvinnocenter i Bergsjön broderar de hem de en gång fått lämna bakom sig. Foto: Jelena Rundqvist.

I augusti slår det nya kulturhuset i Bergsjön upp portarna. Samtidigt invigs kulturhusets offentliga konstgestaltning, som är ett kollektivt skapat verk i fyra delar. Zdenka Kalisky från Kvinnocenter i Bergsjön är konsthantverksledare för en av delarna, ett textilverk där kvinnor med flyktingbakgrund har broderat de hem de en gång fått lämna bakom sig.

Kulturhuset Bergsjöns nya konstgestaltning ”By Bergsjön” tar plats både inne i huset och utanför, och kommer att bestå av flera olika konstverk. Alla är skapade av aktörer med kopplingar till Bergsjön.

Zdenka Kalisky från Kvinnocenter i Bergsjön är konsthantverksledare för ett av konstverken, ett textilverk som är skapat av en grupp kvinnor från centret.

– Kvinnocenter är en ideell förening som fungerar som en internationell träffpunkt för kvinnor. Här har de möjlighet att delta i kurser, diskutera olika ämnen, få rådgivning eller bara umgås. Min uppgift är att leda en konsthantverkskurs, men verksamheten har genom åren alltmer övergått till ett kollektivt konstnärligt skapande med olika teman som grund, berättar Zdenka Kalisky.

I konstverket ”Hus i hemlandet” har kvinnorna broderat sina hus som de lämnat bakom sig i sina hemländer. Konstverket består av broderier och applikationer i olika tyg och tar formen av en textil mobil, som kommer att hänga inne i kulturhuset.

Ett broderi under arbete. Applikationer har lagts ut på tyget i formen av ett brunt hus med stora fönster.
Foto: Jelena Rundqvist.

Bearbetar kris genom broderi

Alla kvinnorna i gruppen har flyktingbakgrund. De flesta är medelålders eller äldre och har oftast ingen tidigare erfarenhet av en anställning. De kommer från skilda håll och ursprung, som Bosnien, Somalia och Mellanöstern.

– Genom broderierna bearbetar kvinnorna sitt livs kris, där de har behövt lämna allt de byggt upp och sin familjehistoria bakom sig, i många fall utan möjlighet att återse det. Det blir ett sätt att bearbeta både sin saknad och sina förhoppningar om att finna sig tillrätta i det nya systemet. Det textila hantverket har haft en läkande effekt i många fall, säger Zdenka Kalisky.

Gruppen har tidigare haft flera utställningar med sina arbeten.

– Vi har till exempel gjort en kokbok med broderade recept och 2013 fick vi Östra Göteborgs kulturpris för en textilbonad med motiv från älven, som vi gjorde i samarbete med Sjöfartsmuseet, berättar Zdenka Kalisky.

I augusti kan allmänheten alltså även ta del av gruppens konstverk i Kulturhuset Bergsjön.

– Jag hoppas att konstverket väcker tankar om att det vi lämnar bakom oss sitter djupt förankrat i själen. Det man lämnar är ett levnadssätt, umgänge med människor runt omkring, kulturen, naturen. Allt detta förändras i det nya landet och man måste anpassa sig till den nya situationen, som oftast är helt annorlunda än det man lämnade. En längtan och försoning är grunden för skapandet.

Deltagarbaserad konstgestaltning

I konstgestaltningen ”By Bergsjön” ingår förutom textilverket även en stenskulptur i kulturhusets atrium och en publikation. Ytterligare en del finns utanför kulturhuset, där en poesirad har ristats in i bergväggen längs Bergsjövägen.

Det övergripande arbetet med konstgestaltningen leds av konstnären Jelena Rundqvist, som ursprungligen fick uppdraget att skapa en konstgestaltning för kulturhuset. Hon valde att arbeta deltagarbaserat, där hon tillsammans med invånare och kulturutövare i Bergsjön utformar konstverken. Konstgestaltningen har därför en kollektiv avsändare.

Konstgestaltningen ”By Bergsjön” är finansierad av Higab genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Läs mer