Sex konstgestaltningar till Masthugget Väst – ”som en konsthall för offentlig konst”

Ulrika Segerbergs "Kissed by Baubo" är en av sex konstgestaltningar som tar plats i parkeringsanläggningen Masthugget Väst. Bilden visar en skiss.

Den nya parkeringsanläggningen Masthugget Väst kommer att bli nio våningar hög. Här kommer, förutom parkeringsplatser, finnas rum för kulturverksamheter, företag, restaurang, idrottshall – och offentlig konst. – Vi har en tanke om att skapa som en permanent utställning i huset, säger Sarah Hansson på Göteborg Konst.

Sex konstnärer och konstnärsgrupper har tagit fram lika många konstgestaltningar för huset, som blir klart i början av 2025. Konstgestaltningarna kommer att vara spridda över husets olika våningsplan och även ta plats på fasaden.

– Vi vill att området ska behålla sin starka prägel av konst och kultur och har tagit oss an projektet utifrån en tanke om att skapa en permanent utställning i huset, nästan som en slags konsthall för offentlig konst, säger Sarah Hansson, processledare för offentlig konst på Göteborg Konst, kulturförvaltningen.

Uppdraget till konstnärerna var att bidra med oväntade sinnliga erfarenheter, något som en inte förväntas möta i ett parkeringshus. Många av konstgestaltningarna är inspirerade av eller går i dialog med Masthuggets karaktär och historia.

– När stadsbyggnadsprocesser genomförs finns både positiva och mer kritiska aspekter att förhålla sig till. Konstnärernas verk belyser både historiska, politiska, sociala och estetiska perspektiv, säger Sarah Hansson.

Här är alla konstgestaltningarna

Superflex – There is no such thing as bad weather

Konstnärsgruppen Superflex konstverk består av texten ”There is no such thing as bad weather” i blå LED-bokstäver på husets västra kortsida. Texten kan relatera både till det för göteborgare välkända behovet av att anpassa kläder efter väder, men bjuder också in till att reflektera över klimatförändringarna och vår roll i dem.

Skiss/visualisering av Superflex – ”There is no such thing as bad weather”.

Ulrika Segerberg – Kissed by Baubo

Ulrika Segerberg skapar en målning med mineralfärger på en av ramperna i parkeringshuset. Målningen kan ses som en blinkning till den långa historia av graffiti som prytt Masthuggets hamnbyggnader, som till exempel Kommersen. Framför rampen placeras en färgstark skulptur som står i kontrast till parkeringshusets strikt funktionella utformning. Skulpturen är inspirerad av historien om den vulgära men muntra varelsen ”Baubo” i den grekiska mytologin.

Skiss/visualisering av Ulrika Segerbergs ”Kissed By Baubo”.

Henrik Rylander – Repetition (House with the Sound of its Own Making)

Henrik Rylanders ljudkonstverk är inspirerat av konstnärens personliga minnen av den alternativa musikscenen runt Masthuggstorget på 80-talet, och består av inspelningar från byggarbetsplatsen där Masthugget Väst byggs. Schaktning, maskiner och röster omvandlas till dova slagverksliknande ljud av olika längd, som repeteras i oändlighet på den plats där de uppstod. Ljudverket följer bilarna på deras väg ner för rampen, och ordet REPETITION finns målat på rampen på varje våningsplan. Den uppmärksamme bilföraren kan uppleva ytterligare ett lager av sensorisk rytmik genom sekvenser av upphöjda vita streck i marken.

Skiss/visualisering av Henrik Rylanders ”Repetition (House with the Sound of its Own Making)”.

Anastasia Ax – Betongmodul med ingrepp (arbetsnamn)

På bottenplan, vid entrén på den västra gaveln, kommer en överdimensionerad betongskulptur att stå, som tar över rummet. Den består av två block, varav det ena är i polerad vit terazzo och det andra i standardbetong infärgad med järnoxid. Genom ett performance med betongsåg har konstnären hackat sig in i den polerade ytan till det bakomliggande betonglagrets röda kärna. Spåren från ingreppet vittnar om en brutalitet, men också skörhet och mänsklig närvaro i betongen.

Skiss/visualisering av Anastasia Ax betongmodul.

Astrid Svangren – Snäck träd Vatten träd Mussel träd

På takterrassen placeras en skulptur som liknar en blandning av vattenväxt och träd. Trädet ser ut att växa upp direkt ur betongfundamentet och är bestrött av blåmusslor i metall, som är målade för hand. Trädet förenar jorden med sina rötter, himlen med sina grenar, och där emellan finns havet. Genom att kombinera två välkända element från skog och hav på ett oväntat sätt bär skulpturen spår av något familjärt och okänt på samma gång.

Skiss/visualisering av Astrid Svangrens ”Snäck träd Vatten träd Mussel träd”.

Ilja Karilampi – Gbg for life yeah

På fasaden på husets östra kortsida, vid husets huvudentré, kommer Ilja Karilampis monumentala videoinstallation att ta plats. Den visar en 3D-animerad film av ett vattenfall där olika instrument och musikrelaterade objekt sakta faller ner. Verket har en stark visuell koppling till musikstaden Göteborg och blir ett futuristiskt sken som levandegör gång- och cykelstråket utanför byggnaden.

Skiss/visualisering av Ilja Karilampis ”Gbg for life yeah”.

Finansieras av enprocentregeln

Konstgestaltningarna finansieras av Göteborgs Stads Parkering, Higab och Idrott- och föreningsförvaltningen genom den så kallade enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av budgeten för alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt till konstgestaltning. Göteborg Konst, kulturförvaltningen, har varit processledare för projektet.