Konsten tar plats i Bergsjön – kollektiv process bakom kulturhusets nya konstgestaltning

Jelena Rundqvist och Haky Jasim vid skulpturen "Gungascenen", en av flera delar i konstgestaltningen "By Bergsjön".

Kulturhuset Bergsjön i nordöstra Göteborg har slagit upp portarna och blev genast välbesökt av Bergsjöborna. I veckan står också kulturhusets nya konstgestaltning ”By Bergsjön” helt klar, som är resultatet av ett konstprojekt där lokala kulturutövare har utformat konsten i en kollektiv process.

Konstnären Jelena Rundqvist fick 2020 uppdraget att skapa en konstgestaltning till det nya kulturhuset, som skulle ”tas fram i dialog med den lokala kontexten”. Hon valde att arbeta deltagarbaserat, och tillsammans med kulturutövare i Bergsjön utforma flera konstverk till kulturhuset.

– Det har varit en folkrörelse som har drivit idén om ett kulturhus. För mig är det både en rättvisefråga och en kvalitetsfråga att ta tillvara och synliggöra de kulturella kunskaper och kompetenser som finns i Bergsjön. Vi har haft en gemensam konstnärlig process och därför har konstgestaltningen ett delat ägarskap, säger Jelena Rundqvist.

Under två år har totalt fyra konstverk i och utanför kulturhuset tillkommit genom projektet.

På kulturhusets innergård står skulpturen Gungascenen, gjord av stensorten ögongnejs, som är samma sorts sten som berggrunden i Bergsjön består av. Skulpturen utgår ifrån konstnären Haky Jasims idé om en balanserande sittplats som går att använda som scen.

Strax intill, ovanför kulturhusets ”berättartrappa”, svävar textilkonstverket Hus i hemlandet. I verket har en grupp kvinnor från Kvinnocenter i Bergsjön, alla med flyktingbakgrund, broderat de hem som de en gång har tvingats lämna bakom sig.

Den textila mobilen ”Hus i hemlandet”, av Kvinnocenter i Bergsjön.

Konst både i och utanför kulturhuset

Konstgestaltningen sträcker sig även utanför kulturhuset. På en bergvägg längs Bergsjövägen syns orden ”Den som är blir den som var” inristade. Orden är tagna ur en dikt skriven av poeten och spoken word-artisten Elias Abi Jaber.

I veckan kommer också den sista delen av konstgestaltningen på plats – en publikation med texter, bilder och dokumentation från processen. Arbetet med publikationen bygger bland annat på ett antal workshoppar med elever och barn i Bergsjön, som hölls av koreografen och dansaren Salem Yohannes och Elias Abi Jaber.

I publikationen kan man läsa både dikter av elever på Bergsjöskolan, texter om dansens kraft och dialoger mellan de medverkande kulturutövarna om hur de olika konstverken kom till. Publikationen kommer att finnas i ett ställ, även det gjort av ögongnejs och med en längre version av samma diktrad som på bergväggen ingraverad.

– Jag tycker att det är viktigt att ett konstverk kommer ur och bedöms utifrån det lokala sammanhang där det ska finnas. Samtidigt är denna gestaltning av Bergsjön inte bara en lokal angelägenhet, utan en gestaltning av vår tids frågor, säger Jelena Rundqvist.

”Den som är blir den som var”. Raden från Elias Abi Jabers dikt är ingraverad i bergväggen längs Bergsjövägen.

Konstnärerna berättar mer

Se en film där de medverkande konstnärerna berättar mer om sina konstverk!

Läs mer