Poesi ristas in i bergväggen i Bergsjön

Elias Abi Jaber framför bergväggen där hans ord ristas in. Foto: Jesper Jansson.

Under förra veckan ristades Elias Abi Jabers ord in i en bergvägg längs Bergsjövägen: ”Den som är blir den som var”. Det hela är en del av ett större konstprojekt kopplat till det nya Kulturhuset Bergsjön.

I samband med att det nya kulturhuset i Bergsjön byggs fick konstnären Jelena Rundqvist uppdraget att skapa en offentlig konstgestaltning i anslutning till huset. Hon valde att arbeta deltagarbaserat, där invånare och kulturutövare verksamma i Bergsjön är med genom hela processen och utformar konstverken som tillkommer genom projektet.

En av dem är poeten och spoken word-artisten Elias Abi Jaber, vars ord nu ristats in i en bergvägg längs Bergsjövägen mellan Rymdtorget och Komettorget. Orden lyder: ”Den som är blir den som var”, och är plockade från en längre fras: ”Den som är, blir den som var. Den som har, blir den som haft.”

– Det är ord som kan betyda väldigt mycket, de är öppna för tolkning. För mig personligen handlar de om personlig utveckling och är samtidigt en påminnelse till de unga som kanske ligger i riskzonen för att ta steget ut i kriminalitet att tänka till. Idag är man någonting, men vad är du imorgon? säger Elias Abi Jaber.

Jelena Rundqvist står uppe i en lift nära bergväggen iklädd arbetskläder.
Konstnären Jelena Rundqvist. Foto: Jesper Jansson.

Orden har frästs in i bergväggen av Jelena Rundqvist och stenskulptören Badr Chahoud. Det hela tog fyra dagar att slutföra – en kort tid jämfört med hur länge det kommer att finnas kvar.

– Det har en symbolisk tyngd, att man hugger in något i sten. Det kommer att finnas nästan för evigt. Kommande generationer kommer att se och ta del av det här kulturuttrycket från Bergsjön i det offentliga rummet, säger Jelena Rundqvist.

Deltagarbaserad konst

Konstgestaltningen som helhet består, förutom inristningen av poesin i berget, av ytterligare tre delar, som alla tar plats inne i kulturhuset: ett textilt verk, en publikation och en skulptur. Alla verken skapas av lokala aktörer, medan Jelena Rundqvist fungerar som en slags konstnärlig handledare.

– Jag ville jobba på ett nytt sätt med deltagarbaserad konst. Hela idén är att det inte är jag i första hand som gör det, utan det är de lokala aktörerna i Bergsjön som driver det konstnärliga arbetet. Det är ett sätt att ge Bergsjöborna ägandeskap till konsten, berättar hon.

Elias Abi Jaber är även involverad i publikationen, där han genom workshops tillsammans med unga på Bergsjöskolan arbetat med deras förmåga att uttrycka sig i ord och text. Tillsammans har de skrivit ett antal dikter som kommer att tryckas i den färdiga publikationen.

– Jag tror på ord, text och språk som en nyckel till att påverka sin livssituation. Att kunna föra sin talan och äga sitt språk är ett otroligt starkt verktyg, säger Elias Abi Jaber.

Närbild på ordet "som", som är infräst i bergväggen.
Foto: Jesper Jansson

Han ser på konstprojektet som ett steg i en positiv riktning.

– Jag hoppas att det här är början på någonting som ska lyfta området. Vi utvecklar det kulturella arbetet i Bergsjön. Det känns kul och bra att försöka ge någonting till nästkommande generationer i det område där man har växt upp.

Konstgestaltningen finansieras av Higab genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Konstgestaltningen som helhet är planerad att invigas under hösten 2022.