Open call: konstgestaltning till Lillängsgatan i Änggården

Stor grön gräsyta framför ett lägenhetshus i tre våningar. Solen skiner och det är sommar.
En gård vid Lillängsgatan i Änggården. Foto: 02Landskap.

Konstnärer kan söka uppdraget att skapa en konstgestaltning till ett naturnära bostadsområde i Änggården. Konsten kan ta plats på flera ställen i området. Ansök senast 23 maj 2023.

I detta uppdrag kan du som konstnär ta fram en konstgestaltning som återkommer genom olika nedslag på platsen och på så sätt skapar en unik karaktär för området.

Om platsen

I den naturnära stadsdelen Änggården, längs Lillängsgatan, står åtta lamellhus som byggdes 1944. De byggdes ursprungligen som ”pensionärshem”, och idag är fem av husen en del av socialförvaltningens boendestöd.

Nu ska Familjebostäder bygga om alla åtta byggnaderna till dagens bostadsstandard och samtidigt förnya utemiljöerna. I samband med det görs tre av husen om till allmänna hyresrätter.

Gestaltningen av utemiljöerna kommer att fokusera på växters funktion i staden och biologisk mångfald, som relaterar till den intilliggande Botaniska trädgården.

Lummiga gårdar vid Lillängsgatan. Foto: 02Landskap

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget är att skapa en unik, platsspecifik, och permanent konstgestaltning för Lillängsgatan i Änggården. Den beräknade livslängden ska vara minst 20 år.
  • Konsten kan finnas med som upprepade objekt eller tecken som återkommer när man rör sig på platsen och skapa en unik karaktär åt hela området. Det är efterfrågat att låta konsten ta plats och samspela med funktioner och växtlighet i utemiljöerna.
  • Tematiskt ska konstgestaltningen utgå från platsen, naturen och relationen till områdets bebyggelse. Möjliga ingångar kan vara exempelvis naturens växlingar och ekosystem, moderna boenden i framtiden eller byggnadshistoria med fokus på platsens 40-talsestetik och folkhemstanke.
  • Konstgestaltningen ska vara klar och installerad i slutet av 2025 eller början av 2026. Tidplanen är preliminär.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar din intresseanmälan.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms. Du får ingen ersättning för att lämna in intresseanmälan.
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 050 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan yrkesverksamma konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. Att vara yrkesverksam betyder i detta sammanhang att du ska ha treårig konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen till Lillängsgatan är Familjebostäder AB i Göteborg, ett allmännyttigt bostadsbolag.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Sista dag att lämna intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 23 maj 2023, klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som söker uppdraget ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via e-post eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Sista dagen att ställa frågor är 16 maj 2023. Svaren publiceras senast 17 maj 2023.