Liva Isakson Lundin får uppdraget att ta fram ett förslag på konstgestaltning till Avenyn

Två av Liva Isakson Lundins tidigare offentliga konstgestaltningar: "Standing Waves" i Stockholm, 2022, konstnärligt samarbete med Adèle Essle Zeiss, och "Omväg" i Eslöv, 2021. Foto: Nils Bergendal/Giulia Cairone.

Tidigare i våras utlystes uppdraget att ta fram ett skissförslag på ny konstgestaltning till Avenyn, i samband med att stråket genomgår en omfattande omvandling. Nu är det klart att konstnären Liva Isakson Lundin får det prestigefyllda uppdraget att ta fram konst för stadens paradgata.

Göteborgs mest kända gata ska rustas upp och bli tryggare, mer tilltalande och tillgänglig. I samband med det ska också ny offentlig konst tas fram för Avenyn. I februari efterlyste Göteborgs Stad en konstnär för att ta fram ett förslag på konstgestaltning som ska integreras i stadsrummet. I projektet ska konstnären bland annat samarbeta med Nyréns arkitektkontor, som tidigare har vunnit projekttävlingen om att utforma det nya stadsrummet.

Nu tillkännages att det är Liva Isakson Lundin som har vunnit upphandlingen om att ta fram skissförslaget.

– Liva Isakson Lundin gör intrikata verk där metallen som material får både rörelse och liv. Genom hennes uttryck och kompetens finns fantastiska möjligheter till en konstgestaltning som kan ta sig an en större plats som Avenyn. Juryn var enig om att det finns stor potential i hennes förmåga att tillföra kvaliteter till ett stadsrum, säger Johanna Adebäck, processledare för offentlig konst på Göteborg Konst, kulturförvaltningen.

Isakson Lundin har tidigare gjort flera offentliga konstgestaltningar, till exempel Omväg i Eslöv och Standing Waves i Stockholm, ett minnesmonument över artisten Avicii som gjordes i ett konstnärligt samarbete med Adèle Essle Zeiss.

– Det känns otroligt att få arbeta med konstgestaltningen till Avenyn. Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag, att skapa konst till en plats där så många människor passerar och vistas dagligen. Jag har haft huvudet fullt av idéer och former sedan jag sökte uppdraget, och jag ser så mycket fram emot att nu på allvar påbörja skissarbetet, säger Liva Isakson Lundin.

Skissuppdraget pågår fram till och med februari 2024. Eventuellt genomförande av konstgestaltningen sker 2024-2026. Tidplanen är preliminär.

Konsten som tillkommer genom stadsutvecklingsprojektet för Avenyn och Götaplatsen finansieras av enprocentregeln. Regeln säger att förvaltningar och helägda bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Göteborg Konst, kulturförvaltningen, är processledare för projektet. Juryn bestod av konstsakkunniga från kulturförvaltningen, extern konstkonsult samt representanter från stadsmiljöförvaltningen och de privata byggherrarna i området.