Open call: konstgestaltning till Kretsloppsparken i Högsbo

Illustration som visar exteriören på en planerad kretsloppspark
Visionsbild av Kretsloppsparkens exteriör. Illustration: Studio 3D

Nu kan konstnärer söka ett skiss- och konstgestaltningsuppdrag till den innovativa Kretsloppsparken i Högsbo, Göteborg. Ansök senast 6 februari 2024.

I detta uppdrag kan du som yrkesverksam konstnär (eller en konstnärsgrupp) vara med och gestalta Göteborgs modernaste anläggning för återvinning och avfall, som även kommer att ha verksamheter inom cirkulär ekonomi.

Uppdragets ledord omvandling och rörelse ger möjlighet att undersöka Kretsloppsparken i sig, men också en chans att ta fram förslag som bidrar med något oväntat eller som skapar en röd tråd mellan parkens olika delar och funktioner.

Konstnären eller konstnärsgruppen som får uppdraget kommer tidigt in i processen. Det ger möjlighet att påverka Kretsloppsparkens utformning i nära samarbete med byggprojektets arkitekter och övriga parter i projektet.

Observera: beställaren Higab AB fattar beslut om att bygga Kretsloppsparken tidigast i augusti 2024. Om byggprojektet blir av, kommer det godkända skissförslaget genomföras med en fastställd produktionsbudget.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget går ut på att ta fram ett skissförslag för en permanent konstgestaltning till Kretsloppsparken i Högsbo, Göteborg, specifikt för och utifrån platsens förutsättningar.
  • Skissförslaget och konstgestaltningen ska tas fram i samverkan och dialog med arkitekter och andra parter i projektet.
  • Den tematiska inriktningen för uppdraget har ledorden omvandling och rörelse, som konstnären eller konstnärsgruppen kan inspireras av.
  • Den färdiga konstgestaltningen kan vara integrerad i andra byggnader på platsen eller vara av mer fristående karaktär. Den kan också bestå av flera delar som skapar en helhet.
  • Om byggprojektet blir av ska konstgestaltningen vara klar och installerad vid årsskiftet 2026/2027. Tidplanen är preliminär.
  • Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i dokumentet Inbjudan till intresseanmälan, som du hittar i TendSign. Där lämnar du också din intresseanmälan.

Ersättning

  • En utvald konstnär eller konstnärsgrupp får ett arvode om 80 000 kronor exklusive moms för att ta fram ett skissförslag. Att lämna in intresseanmälan ger ingen ersättning.
  • Tidigast i augusti 2024 fattar Higab AB beslut om bygget av Kretsloppsparken. Om byggprojektet blir av och skissförslaget godkänns genomförs även konstprojektet.
  • Konstnärens budget för produktion och genomförande är 1 800 000 kronor exklusive moms.
  • Skissarvodet betalas ut oavsett om byggprojektet blir av eller inte.

Om platsen

Högsbo industriområde ligger i sydvästra Göteborg, vid naturreservatet Änggårdsbergen. Under en längre tid har Göteborgs Stad arbetat med att utveckla platsen till en blandstad med skola, handel, kontor, parker och uppåt 1 900 nya bostäder.

Områdets befintliga återvinningscentral ska ersättas, för att möta framtidens behov. Den nya Kretsloppsparken i Högsbo blir tre gånger så stor, mer omfattande och specialiserad. Här ska även finnas plats för verksamheter inom cirkulär ekonomi, som reparationsverkstäder, kafé och handel som uppmuntrar till återbruk.

Anläggningen ska byggas på en långsmal tomt som präglas av industriområdet, men också av det omgivande berget och naturen.

Förutsättningarna beskrivs närmare i TendSign.

Om upphandlingen

Upphandlingen genomförs som direktupphandling, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan konstnärer lämna anbud om att få ta fram ett skissförslag. I nästa steg väljer konstsakkunniga ut sex till åtta konstnärer eller konstnärsgrupper, utifrån en bedömning om relevans och verkshöjd. Slutligen beslutar en jury vem eller vilka som får uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. I detta sammanhang betyder det att du har examen från en konstnärlig högskoleutbildning eller har bedrivit konstnärlig verksamhet på avancerad nivå i minst tre år.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att när Göteborgs Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av investeringen till konst.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen på Kretsloppsparken i Högsbo är Higab AB.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. Börja med att skapa ett kostnadsfritt användarkonto på tendsign.com.

Sista dag att lämna intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 6 februari 2024 klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling. Det betyder att alla som söker uppdraget ska få samma information. Vi kan därför inte svara på några frågor via telefon eller mejl. De måste ställas direkt i TendSign. Alla frågor och svar, eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras där.

Sista dag att ställa frågor är 29 januari 2024. Svaren publiceras senast 31 januari 2024.