Open call: konstgestaltning till Kalendervägen i Kortedala

Flygfoto över Kortedala. Foto: Familjebostäder.

Nu kan konstnärer söka uppdraget att skapa en konstgestaltning till ett grönt gångstråk i Kortedala. Ansök senast 23 januari 2024.

I detta uppdrag kan du som konstnär ta fram en konstgestaltning som binder samman sträckan mellan ett grönområde och sex punkthus på Kalendervägen i Kortedala. Konstverket får gärna lyfta platsens historia från folkhemsbygget och framåt.

Om platsen

Kortedala är en förort i nordöstra Göteborg med bostäder, ett centrum och mindre torganläggningar. Kortedala byggdes under 1950- och 60-talen som ett resultat av inflyttning till storstäderna och Sverige efter andra världskriget. Många människor från Norden och övriga Europa kom hit för att arbeta.

Kortedala har behållit sin karaktär utifrån den ursprungliga stadsplaneringen, men befolkningsgruppen har breddats. Andelen singelhushåll är större och ännu fler språk talas här i dag. Samtidigt flyttar många barnfamiljer åter in i området.

Nu ska området få en ny konstgestaltning längs grönområdet och gångstråket vid Kalendervägen. Gångstråket fungerar idag främst som en transportsträcka för folk på väg till centrum, skola och spårvagn.

Förutsättningarna beskrivs närmare i dokumentet Inbjudan till intresseanmälan, som du hittar i TendSign.

Det konstnärliga uppdraget

  • Uppdraget går ut på att skapa en unik, platsspecifik konstgestaltning till Kalendervägen 28–38 i Kortedala, Göteborg.
  • Konstgestaltningen ska utgå ifrån platsens förutsättningar.
  • Konstnären som får uppdraget ska arbeta deltagarbaserat i dialog med aktörer och boende på Kalendervägen.
  • Konstgestaltningen får gärna ha ett perspektiv som fångar möten, berättelser och frågor från olika generationer av invånare och kan även synliggöra platsens gemenskap och historia.
  • Konsten kan koppla ihop element i gångstråket och spegla närvaro av människor på Kalendervägen och i Kortedala.
  • Konstgestaltningen ska ha en livslängd på minst 20 år.
  • Den ska vara klar och installerad i början av 2026. Tidplanen är preliminär.

Den fullständiga uppdragsbeskrivningen finns i TendSign, där du lämnar din intresseanmälan.

Ersättning

  • Tre utvalda konstnärer får ett skissarvode om 50 000 kronor exklusive moms. Du får ingen ersättning för att lämna in intresseanmälan.
  • Konstnärens budget för konstgestaltningen är 950 000 kronor exklusive moms.

Om upphandlingen

Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett första steg kan konstnärer lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Sedan väljer en jury ut tre konstnärer som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag till en konstgestaltning. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär. I detta sammanhang betyder det att du ska ha en konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Enprocentregeln

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Den innebär att bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen på Kalendervägen i Kortedala är Familjebostäder AB.

Lämna intresseanmälan

Du lämnar in intresseanmälan via TendSign. Där finns fullständig information om uppdraget och hur du gör. Börja med att skapa ett kostnadsfritt användarkonto på tendsign.com.

Sista dag att lämna intresseanmälan

Lämna in din intresseanmälan senast 23 januari 2024 klockan 23:59.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling. Det betyder att alla som söker uppdraget ska få samma information. Vi kan därför inte svara på några frågor via telefon eller mejl. De måste ställas direkt i TendSign. Alla frågor och svar, eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras där.

Sista dag att ställa frågor är 12 januari 2024. Mellan 23 december och 9 januari besvaras inga frågor på grund av ledighet. Svaren publiceras senast 19 januari 2024.