Ett ögonblick av värme – blodet i oss

Ola Åstrand, blodet i oss, 2019. Foto: Lars Ocklund

Ola Åstrands ljuskonstverk ”blodet i oss” finns i en tunnel i Kviberg och är en del i ett projekt som ska göra tunnlar både vackrare och tryggare. Det är konstnärens förhoppning att vistelsen i tunneln också ska skänka ett ögonblick av värme.

Ola Åstrands verk ”blodet i oss” är en del av ett ljuskonstprojekt där ljus och konst används för att skapa tryggare tunnlar på olika platser i staden. Åstrands ”blodet i oss” finns i tunneln på Regementsvägen i Kviberg, där det invigs den 6 maj 2019.

I sin beskrivning av verket skriver Åstrand:

”Oavsett årstid och tid på dygnet, om du kör bil eller promenerar, tänker jag mig vistelsen i tunneln som ett ögonblick av värme i vardagen. Jag tänker mig att texten ”blodet i oss” förstärker denna tillhörighet och att man upplever en känsla av ett ”vi”. För oavsett hur vi ser ut är vi samma på insidan.”

Foto: Lars Ocklund

Verket består av två komponenter, texten ”blodet i oss” i lysande röda bokstäver och röd belysning som lyser upp hela tunneln. Konstnären har själv beskrivit att han velat ”göra så mycket som möjligt med så lite som möjligt”.

Projektet Ljuskonst i tunnlar startades 2014 på uppdrag av Trygg, vacker stad, en samverkansorganisation inom Göteborgs Stad i samarbete med Göteborg Konst och White Arkitekter. Projektet startades mot bakgrund av att ljus skapar trygghet och att belysningen i en tunnel kan få avgörande betydelse för människors upplevelse av trygghet och samhörighet.

Du kan läsa mer om verket och konstnären på Ola Åstrands hemsida.

Du kan läsa mer om projektet och vilka tunnlar som ingår på White Arkitekters hemsida.