Teckning – en skulptur som väcker nyfikenhet

Teckning, Helena Mutanen (2019)

Skulpturen Teckning av Helena Mutanen är ett nytt konstverk som tillkommit genom enprocentregeln. Skulpturen är placerad i ett av Bostadsbolagets områden i Järnbrott vid Bildradiogatan.

Helena Mutanens skulptur Teckning är en tolkning av en teckning som i sin tidigaste version publicerades i ett tyskt humormagasin från 1892. Bilden, som kan ses som både en anka och en kanin, fick stor spridning när den publicerades i en av Ludwig Wittgensteins skrifter som ett exempel på en gestalt som kan uppfattas på olika sätt. I verket Teckning har Mutanen utgått från den endimensionella förlagan när hon skapat en tredimensionell skulptur.

”Vilka djur liknar varandra mest?” Bildförlagan till Mutanens verk Teckning

I Mutanens tolkning av originalteckningen skapas också förändringar och förskjutningar, bl.a. genom storskaligheten, vilket ger upphov till nya tolkningsmöjligheter. Tredimensionaliteten gör det också möjligt att se bilden från nya vinklar.

Skulpturen har tagits fram inom ramen för enprocentregeln och är placerad i ett av Bostadsbolagets områden i Järnbrott vid Bildradiogatan.

Vad innebär enprocentregeln?

Stadens förvaltningar och helägda bolag ska avsätta 1% av byggkostnaden, inklusive byggherrekostnad, för konstgestaltning när man bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, parker och trafikplatser. Läs mer om enprocentregeln här.

Om Helena Mutanen

Helena Mutanen är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där hon tog examen 1998. Mutanen arbetar främst med skulpturer och installationer. Hon vill gärna att det ska finnas en bakgrundshistoria kring skulpturen och en förankring till platsen där den placeras. De senaste åren har hon arbetat mycket med offentliga verk.