De tre vingarna – Angereds stadspark

 

De tre vingarna © Alexander Calder/BUS 2014, skulptur. Arkivbild
Första placering på Götaplatsen. ”De tre vingarna” ©Alexander Calder/BUS 2014, skulptur. Arkivbild

OBS! Henry Moores, ”Vilande figur”, finns inte längre i Slottsskogen utan kommer efter konservering/renovering att kunna ses inne i Göteborgs konstmuseum.

När området Angereds stadspark (en del av Utveckling Nordost, som är ett av Sveriges största EU-projekt) skapades år 2013 beslöts att Alexander Calders skulptur ”De tre vingarna” skulle få en ny placering.

Konstverket köptes in 1963-66 av Charles Felix Lindbergs donationsfond för 175 000 kronor. Med detta inköp ville nämnden för fonden ge den nya moderna internationella konsten en plats i Göteborg och utöver Calders verk köptes också en skulptur av Henry Moore, ”Vilande figur”, som placerades i Slottsskogen.

”De tre vingarna” köptes för att placeras i Angered, men det tog tio år innan den kom dit. 1979 placerades ”De tre vingarna” invid Blå Stället i Angered.  I väntan på att området skulle färdigställas stod skulpturen tillfälligt uppställd på Götaplatsen framför Göteborgs konstmuseum.

På sin nuvarande permanenta plats har ”De tre vingarna” fått den placering som bäst stämmer överens med konstnärens intentioner, med stor yta och rymd omkring sig. Trots sin relativa litenhet i förhållande till landskapet omkring, framstår skulpturen som monumental med sitt formspråk som griper tag i omgivningen.

2013 placerades i nära anslutning (i Lärjeåns ravin) till Calders verk, två skulpturer, även de inom Utveckling Nordost-projektet. Leslie Johnsons ”Totemistic” och Hans Gothlins ”Möte”.

De tre vingarna © Alexander Calder/BUS 2014, skulptur. Foto: Jan Peter Dahlqvist
Andra placeringen vid Blå Stället, Angered. ”De tre vingarna” ©Alexander Calder/BUS 2014, skulptur. Foto: Jan Peter Dahlqvist
De tre vingarna © Alexander Calder/BUS 2014, skulptur. Foto: Jan Peter Dahlqvist
Tredje placeringen vid Angereds aktivitetstråk. ”De tre vingarna” ©Alexander Calder/BUS 2014, skulptur. Foto: Jan Peter Dahlqvist