Göteborg får ett hbtqi+monument

Nu är konstprojektet Göteborg HBTQI+staden igång, som går ut på att skapa ett hbtqi+monument i Göteborg. Monumentet ska gestalta och påminna om den lokala hbtqi+kampen och historien. Den 6-7 februari kan allmänheten ta del av ett program som en del av projektets förstudie.

Det var 2018 som Göteborgs Stads HBTQ-råd la en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond om ett nytt konstverk som kan gestalta och påminna om kampen för hbtq-personers livsvillkor. Åtta ledamöter i kommunfullmäktige skrev på motionen, som sedan röstades igenom.

– Vi lade fram motionen efter att det kom in ett brev från en göteborgare till oss med ett förslag om att uppföra ett monument. Att det blir verklighet är ett resultat av den demokratiska processen och glädjande för Göteborg, säger Richard Brodd, ordförande i Göteborgs Stads HBTQ-råd.

Men vad konstverket ska bli, var det ska placeras och vem som ska utföra det är ännu inte bestämt. Projektet, som går under namnet Göteborg HBTQI+staden, processleds av Göteborg Konst och är just nu i förstudiefas.

– Innan vi kan gå vidare med vilken konstnär som ska få uppdraget måste vi få fram ett bra underlag som kan bidra till att svara på frågorna ”vad, var och hur”. Genom förstudien vill vi skapa delaktighet och relevans för projektet och samla information och förståelse för hbtqi+kampen i Göteborg, säger Claudia Schaper, processledare på Göteborg Konst.

Program för allmänheten

Som en del av det arrangeras ett program som allmänheten kan ta del av den 6-7 februari. Programmet innehåller bland annat ett filmprogram som spänner över 40 års queer aktivism och filmisk historia i Göteborg, workshopar om vad ett monument kan vara och göra, och en audioguide till en stadsvandring genom Göteborgs queera historia.

– Vi hoppas att många vill delta. Vad vi vet är det första gången som ett liknande projekt genomförs i Sverige; ett offentligt konstverk som ska gestalta den lokala hbtqi+kampen och historien, säger Claudia Schaper.

Preliminärt beräknas förstudien bli klar i vår. Vilken konstnär som får uppdraget bestäms genom offentlig upphandling senare i år – alla yrkesverksamma konstnärer kommer att kunna söka genom ett kommande open call. Monumentet beräknas vara klart tidigast hösten 2022. Du kan följa projektet på hbtqi.goteborgkonst.se.

Om hbtqi+

I motionen om konstverket användes begreppet hbtq-personer. I projektet har det senare ändrats till hbtqi+personer. Hbtqi+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Om Göteborg HBTQI+staden

Göteborg HBTQI+staden är ett samarbetsprojekt där representanter från kulturförvaltningen, Göteborgs Stads HBTQ-råd, konstnärer och olika intressegrupper och organisationer medverkar. Projektet processleds av Göteborg Konst, kulturförvaltningen, och finansieras av Charles Felix Lindbergs donationsfond.