Ljudverk knyter samman Göteborgs Centralstations historia

Manuel Pelmus på Göteborgs Centralstation. Foto: Elin Liljeblad

I en av passagerna inne på Göteborgs Centralstation kan du lyssna på ljudkonstverket East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg av konstnären Manuel Pelmus. Verket är en del i en serie ljudkonstverk som tar avstamp i de platser där Västlänken byggs fram.

I ljudverket East Link. Joy and Sorrow in Gothenburg kopplar konstnären Manuel Pelmus samman centralstationens roll under 1800-talets emigration till Amerika med vår tids immigration till Sverige.

– Göteborgs Centralstation från 1856 är Sveriges äldsta tågstation och har fungerat som utgångspunkt för mitt arbete med verket. Stationens historia vittnar om en tydlig koppling mellan svenskarnas stora massutvandring till USA och de flyktingar som anlände till stationen 2015, säger Manuel Pelmus.

Pelmus, som är baserad i Oslo och Bukarest, har en bakgrund inom koreografi. Människokroppen och den fysiska platsen har en central roll i hans konstnärskap. Även i ljudverket återkommer kroppen och dess erfarenheter i rummet. I verket hör vi honom beskriva hur han, när han står och väntar på en vän på en svensk centralstation, blir utfrågad av två poliser: vad gör du här, vem väntar du på?

Som lyssnare bjuds du in till att reflektera över din egen position i relation till de historier som berättas. Vem får lov att stanna upp? Vem måste hålla sig i ständig rörelse?

Konst under byggtiden av Västlänken

Ljudverket är en del av projektet Konst under byggtiden av Västlänken. I projektet producerar Göteborgs Internationella Konstbiennal (Gibca) en serie ljudkonstverk som är kopplade till de platser där Västlänken byggs fram: Haga, Centralstationen och Korsvägen.

Tidigare har Pia Sandström gjort ljudverket Göteborgssviten: Underjorden, som är första delen i en triptyk som utgår från Haga och de utgrävningar som sker där. De två resterande delarna kommer under 2021. Det kommer även ytterligare ett ljudverk med koppling till Korsvägen under året.

Manuel Pelmus verk om centralstationen kan upplevas när och var som helst via telefonen, men upplevs bäst på plats på centralstationen med hörlurar. Via en skylt ovanför en bänk i en av passagerna kan du scanna en QR-kod som leder till Gibcas app. Du kan också lyssna på verket via Konstkartan.

Konst under byggtiden av Västlänken är ett samarbete mellan Göteborg Konst, kulturförvaltningen, Göteborgs Internationella Konstbiennal (Gibca) och Trafikkontoret i Göteborgs Stad.