Ebba Matz får uppdraget att skapa ett konstverk för veteraner i Göteborg

Visualiseringsbild av konstverket för veteraner. Verket är placerat på en stor grönyta nära älven i Färjenäsparken.
Visualiseringsbild: Fahlander Arkitekter/Karin Kirchmeier.

Göteborg ska få ett konstverk för veteraner i Färjenäsparken 2021. Nu är det klart att det är konstnären Ebba Matz som får uppdraget. Gestaltningen ska bli en slags paviljong med himlen som tak och fungera som en samlande plats.

I början av året gjordes en utlysning för att skapa en konstgestaltning för veteraner i Göteborg, i Färjenäsparken på Hisingen. Efter att flera olika skissförslag har bedömts är det nu klart att uppdraget går till konstnären Ebba Matz.

Balanserar det sköra och stabila

Hennes förslag går ut på att skapa ett slags paviljong med himlen som tak. Åtta pelare i rostfri plåt håller upp en ring, där vajrar är uppspända så att de bildar ett mönster. I varje skärningspunkt hänger en liten ring av rostfritt stål som kan blänka till i solen. På marken, i mitten, kommer en blankpolerad sten av röd hallandsgnejs att stå med en ingraverad text.

– De relativt tunna pelarna som bär upp den övre ringen symboliserar stöttepelarna som gör det viktiga arbetet i fredens tjänst. Jag har försökt att balansera det sköra och det stabila i min gestaltning. Det som vilar mot marken håller upp det gemensamma och sköra, säger Ebba Matz.

Initiativet till konstverket kommer från en motion i kommunfullmäktige om att hedra veteraner i Göteborgs Stad i form av en konstgestaltning. En veteran är en person som har deltagit i internationella fredsfrämjande eller humanitära insatser, som till exempel en soldat från Försvarsmakten eller räddningstjänsts- och sjukvårdspersonal som varit utsända av svenska staten i olika insatser i världen. I Göteborgsområdet finns ungefär 15 000 veteraner.

Samlande funktion

Tanken är att konstgestaltningen ska fungera som en samlande plats för veteraner, deras anhöriga och alla de som värnar demokratiska värden i det globala samhället. Gestaltningen ska kunna förmedla en känsla av samhörighet, stolthet och värdighet och samtidigt kunna användas vid både större officiella ceremonier och enskilda besök.

Stenen i mitten av Ebba Matz konstverk är tänkt att ha en sådan samlande funktion.

– Stenen kan användas som sittplats för en eller två personer, kanske för en stunds vila och begrundan. Men den kan även användas vid ceremonier för att till exempel lägga en blomma på, säger hon.

Konstverket kommer att invigas i Färjenäsparken på Veterandagen den 29 maj 2021, och finansieras genom Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Tillkomsten av ett konstverk för veteraner sker samtidigt som Färjenäsparken utvecklas till en av Göteborgs stadsparker, där evenemang, aktivitet och rekreation står i fokus. På Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb kan du läsa mer om Färjenäsparken.

Ebba Matz har tidigare gjort flera offentliga konstgestaltningar. I Göteborg finns hennes skulptur Här på Wavrinskys plats.