Västlänken under konstnärlig lupp

Vid en stor vägkorsning ligger en diner med en jättelik donut på taket. Korsningen är öde och huset ser övergivet ut.
Arkitektur i transformation. Gatuvy från Google Maps, någonstans i USA.

Under två år kommer studiegruppen Kronotopia att göra konstnärliga undersökningar som tar avstamp i bygget av Västlänken och vad det innebär för en stad och dess invånare. Undersökningarna kommer att bilda ett arkiv av kunskap och material som löpande görs publika genom olika konstverk och fördjupande samtal. Den 20 september är det dags för det första samtalet.

”Konst under byggtiden av Västlänken” är ett projekt som syftar till att skapa konstnärliga värden för de som lever, vistas och verkar i staden under byggtiden. Som en del av projektet ska studiegruppen Kronotopia göra konstnärliga undersökningar av olika aspekter av Västlänken under 2020-2021.

Gruppen består av åtta konstnärer från konstplattformen Skogen, och undersökningarna kan handla om både sociala och politiska såväl som estetiska aspekter av Västlänken. En bärande tanke i processen är att skapa ett kollektivt arkiv, där konstnärerna kan ta del av varandras material och kunskap. Arkivet kommer att bli tillgängligt för göteborgarna, genom presentationer av olika konstverk och fördjupande samtal.

Det första samtalet kommer att handla om arkitektur och går av stapeln den 20 september. Tematiken är gränslandet mellan tid, liv och materia, något som Johan Forsman, en av de åtta konstnärerna som ingår i studiegruppen, menar aktualiseras i samband med Västlänken.

– När vi började titta på tunnelbygget blev vi bland annat intresserade av hur det förhåller sig till tid. Dels i form av hastigheter och flöden, och hur tidsvinster mätta i minuter beräknas generera samhällsnytta. Men också i ett geologiskt perspektiv, där spåren av tunnelbygget kommer finnas kvar i enorma tidsrymder under jorden, berättar han.

Inbjudna gäster till samtalet är Tor Lindstrand, arkitekt och lektor vid Konstfack, och Mauricio Corbalan, arkitekt i Buenos Aires.

– Skogen har tidigare arbetat med Tor Lindstrand, som verkar i gränslandet mellan konst och arkitektur, och som har tänkt mycket kring frågor om hastighet och arkitektur. När jag frågade Tor om att delta i ett samtal dök idén upp att han själv kunde välja någon att prata med om de här frågorna, och han bjöd då in Mauricio Corbalan, säger Johan Forsman.

Under de två åren som projektet pågår kommer studiegruppen Kronotopia också att arbeta med andra metoder, som video- och ljudinspelningar, skrivande, arkivundersökningar och exkursioner till Västlänkens byggplatser. Processen kommer resultera i olika konstverk, som presenteras löpande längs projektets gång. Konstverken kan vara av olika karaktär, till exempel videoverk, ljudverk eller performance. När projektet avslutas kommer gruppen att konstnärligt redovisa en sammanställning av det samlade arkivet som har bildats under processen.

Medverkande konstnärer i studiegruppen Kronotopia är Andreas Engman, Annika Lundgren, Barrie Sutcliffe, Benj Gerdes, Johan Forsman, Klas Trollius, Patricia Vane och Rita Nettelstad.

Läs mer om samtalet den 20 september på Skogens hemsida: Mänskligheten följer en tid, arkitekturen en annan.

Projektet ”Konst under byggtiden av Västlänken” är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och Trafikkontoret i Göteborgs Stad.