Bil

"Bil" © Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2021. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Lars Hanssons mjukt formade skulptur med titeln ”Bil” är ett exempel på ett konstverk som utan att vara skapat direkt för lekändamål, ändå fungerar som lekskulptur.

Formen på Bil leder kanske tankarna till en seg godisbit i pastellfärg. Skulpturen är placerad vid en lekplats vid Djurgårdsgatan i Majorna och är populär bland barn att sitta på.

Även om begreppet ”lekskulptur” sällan används idag inom konsten, så var det relativt vanligt under 1950-, 60- och 70-talen. Många konstnärer fick i uppdrag att utforma lekskulpturer, men hade inte alltid den kunskap som krävdes för att också ha med ett barnsäkerhetstänkande i utformandet. Det finns flera exempel på att konstnärer, kanske helt naturligt, mer intresserade sig för att skapa en skulptur och där lämpligheten för lek fick stå åt sidan.

Lars Hanssons skulptur bär dock på en poetisk enkelhet i sitt uttryck och har kommit att bli ett lockande lekredskap. Med sin låga höjd och mjukt polerade ovanyta bjuder den in barnen att ta plats.

Konstnären Lars Hansson är född 1944 och utbildad på Slöjdföreningens skola (nuvarande HDK-Valand), Kunstakademin i Köpenhamn och på Valands konstskola, Göteborg. Han var också medlem i den så kallade Björnligan, en konceptuellt inriktad konstnärsgrupp i Göteborg på 1960-talet.

I Göteborg har Lars Hansson även utfört verket Vid stranden, som är placerat på Brunnsbo torg.

Verket Bil ägs och förvaltas av park- och naturförvaltningen i Göteborg.

Pelare

© Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2021. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Efter nästan 30 år vid Karlaplatsen på Hisingen flyttades detta tunga konstverk till sin nya placering i Gamlestaden.

På grund av ett större markarbete inom området på Hisingen som skulle påverka  konstverket beslöts i samråd med konstnären att ”Pelare” skulle flyttas.

Skulpturen står därför sedan 2019 på Holländareplatsen i Gamlestaden. Platsen, en torgyta omgiven av bostadshus och affärer, är mindre och mer intim till sin karaktär. Pelarna har lyfts upp och har försetts med en sittyta i trä. Helt klart har verket här en större påverkan på platsen jämfört med sin tidigare placering.

Så här beskriver konstnären sitt verk:
Jag har velat skapa en symbol, enkel att uppfatta och upptäcka. En sten delad i fyra delar, som strävar tillbaka mot en enhet. Klotet, solen spränger sig upp och skjuter isär de fyra pelarna samtidigt som det genom sin form förenar pelarna till en valvform. Valvet som förenande element. Jag arbetar ofta med former som från början suttit ihop (varit en form), men som jag delar upp.

I denna skulptur har jag arbetat med fem enkla höga granitpelare, för att ge en monumental upplevelse. Att använda sig av stenens inneboende kraft. Kanske en helgedom ett tempel som aldrig blev uppfört. Så enkelt att alla får rum. Ett avstannat bygge, som solen valt som viloplats under ett kort möte med jorden. Eller en förstenad växtform som väntar på att spricka ut.

Konstnären Lars Hansson är född 1944 och utbildad på Slöjdföreningens skola (nuvarande HDK-Valand), Kunstakademin i Köpenhamn och på Valands konstskola, Göteborg. Han var också medlem i den så kallade Björnligan, en konceptuellt inriktad konstnärsgrupp i Göteborg på 1960-talet.

I Göteborg har Lars Hansson bland annat även utfört verken Vid stranden  på Brunnsbo torg och Bil i Majorna.

Ett av fotografierna visar verket på sin tidigare placering.

Konstverket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.

Vid stranden

"Vid stranden" © Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Vid stranden" © Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Konstnären Lars Hanssons har skapat en skulptural installation med en tematik från havet som på ett spännande och taktilt sätt spelar med olika former och strukturer.

Brunnsbotorget där skulpturen är placerad, är ett mindre stadsdelstorg på Hisingen. Framför en affärsbyggnad, på en avgränsad och kullerstensbelagd yta, har konstnären arrangerat verkets fyra delar som i ett stilleben. Med sina väsensskilda uttryck förstärker delarna varandra och ett slags tyst samtal tycks pågå.

Verket består av två delar i granit, en stående snäckform och en liggande S-form som också fungerar som sittplats. Två polerade former i brons, där den ena ger associationer till en rocka som glider fram på en våg och den andra påminner om en mjukt rundad sten som slipats av havet under tusentals år.

Kullerstenarna som är satta i ett mönster beskriver vattnets vågrörelse när det träffar de olika föremålen.

Konstnären Lars Hansson är född 1944. Utbildad på Slöjdföreningens skola (nuv. HDK), Kunstakademin i Köpenhamn och på Valands konstskola, Göteborg. Han var också medlem i den s.k. Björnligan, en konceptuellt inriktad konstnärsgrupp i Göteborg på 1960-talet.

Lars Hansson har även utfört verket Monolit i fyra delar som är placerat i Trädgårdsföreningen.

Verket Vid stranden är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Monolit i fyra delar

"Monolit i fyra delar". © Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003
"Monolit i fyra delar". © Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003

Som en symbol från en urgammal kult reser sig denna monolit mitt inne bland träden i Trädgårdsföreningen. 

Skulpturen består av fyra granitblock som med sin tyngd tryggt lutar sig mot varandra och bildar en sammanhållen form. Övre delen på blocken är slipade och mjukt rundade. Två av blocken är huggna så att basen är smalare än överdelen.

Egentligen är titeln på verket motsägelsefull eftersom betydelsen av ordet ”monolit” från grekiskans ”monolithos”, rakt översatt, betyder ensam (monos) sten (lithos) eller en sten.

Verket köptes in i slutet av 1980-talet och placerades först på Gustaf Adolfs torg där det stod fram till 1992 då det flyttades till sin nuvarande placering i Trädgårdsföreningen (mitt över från Stora Nygatan).

Konstnären Lars Hansson är född 1944. Utbildad på Slöjdföreningens skola (nuv. HDK), Kunstakademin i Köpenhamn och på Valands konstskola, Göteborg. Han var också medlem i den s.k. Björnligan, en konceptuellt inriktad konstnärsgrupp i Göteborg på 1960-talet.

Verket Monolit i fyra delar är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.