Monolit i fyra delar

"Monolit i fyra delar". © Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003
"Monolit i fyra delar". © Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003

Som en symbol från en urgammal kult reser sig denna monolit mitt inne bland träden i Trädgårdsföreningen. 

Skulpturen består av fyra granitblock som med sin tyngd tryggt lutar sig mot varandra och bildar en sammanhållen form. Övre delen på blocken är slipade och mjukt rundade. Två av blocken är huggna så att basen är smalare än överdelen.

Egentligen är titeln på verket motsägelsefull eftersom betydelsen av ordet ”monolit”, från grekiskans ”monolithos”, rakt översatt, betyder ensam (monos) sten (lithos) eller en sten.

Verket köptes in i slutet av 1980-talet och placerades först på Gustaf Adolfs torg där det stod fram till 1992 då det flyttades till sin nuvarande placering i Trädgårdsföreningen.

Medlem i Björnligan

Konstnären Lars Hansson är född 1944 och är utbildad på Slöjdföreningens skola, Kunstakademin i Köpenhamn och på Valands konstskola, Göteborg. Han var också medlem i den så kallade Björnligan, en konceptuellt inriktad konstnärsgrupp i Göteborg på 1960-talet.

Verket Monolit i fyra delar är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.