Pelare

© Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
© Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

Som en entrésymbol till bostadsområdet Karlaplatsen på Hisingen står Lars Hanssons fem granitpelare.

Så här beskriver konstnären sitt verk:
Jag har velat skapa en symbol, enkel att uppfatta och upptäcka. En sten delad i fyra delar, som strävar tillbaka mot en enhet. Klotet, solen spränger sig upp och skjuter isär de fyra pelarna samtidigt som det genom sin form förenar pelarna till en valvform. Valvet som förenande element. Jag arbetar ofta med former som från början suttit ihop (varit en form), men som jag delar upp.

I denna skulptur har jag arbetat med fem enkla höga granitpelare, för att ge en monumental upplevelse. Att använda sig av stenens inneboende kraft. Kanske en helgedom ett tempel som aldrig blev uppfört. Så enkelt att alla får rum. Ett avstannat bygge, som solen valt som viloplats under ett kort möte med jorden. Eller en förstenad växtform som väntar på att spricka ut.

Konstverket kommer att flyttas från sin plats p.g.a att området skall byggas om på ett eller annat sätt.