Vid stranden

"Vid stranden" © Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Vid stranden" © Lars Hansson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Konstnären Lars Hanssons har skapat en skulptural installation med en tematik från havet som på ett spännande och taktilt sätt spelar med olika former och strukturer.

Brunnsbotorget där skulpturen är placerad, är ett mindre stadsdelstorg på Hisingen. Framför en affärsbyggnad, på en avgränsad och kullerstensbelagd yta, har konstnären arrangerat verkets fyra delar som i ett stilleben. Med sina väsensskilda uttryck förstärker delarna varandra och ett slags tyst samtal tycks pågå.

Verket består av två delar i granit, en stående snäckform och en liggande S-form som också fungerar som sittplats. Två polerade former i brons, där den ena ger associationer till en rocka som glider fram på en våg och den andra påminner om en mjukt rundad sten som slipats av havet under tusentals år.

Kullerstenarna som är satta i ett mönster beskriver vattnets vågrörelse när det träffar de olika föremålen.

Konstnären Lars Hansson är född 1944. Utbildad på Slöjdföreningens skola (nuv. HDK), Kunstakademin i Köpenhamn och på Valands konstskola, Göteborg. Han var också medlem i den s.k. Björnligan, en konceptuellt inriktad konstnärsgrupp i Göteborg på 1960-talet.

Lars Hansson har även utfört verket Monolit i fyra delar som är placerat i Trädgårdsföreningen.

Verket Vid stranden är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.