Pergola 14

© Bengt-Arne Linderos. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Längs den långa pergolan vid Skolspåret i Hjällbo tar hela 18 konstverk plats. Nummer 14 i ordningen, sett från Hjällbo centrum, är ett stående betongblock av Bengt Arne Linderos.

Övre delen av blocket har tre hål, två som är formade som rektanglar och ett som är format som ett liggande L. Nederdelen är en relief formad som en bägare, med bred överdel som smalnar av nedtill.

Konst i Hjällbo

Konsten längs pergolan tillkom i samband med att bostadsområdet Hjällbo byggdes 1965-1969. Området var en del i det omfattande Miljonprogrammet (1965-74) som initierades av den socialdemokratiska regeringen. Man ville bygga en miljon nya bostäder för att råda bot på den stora bostadsbristen, framförallt i storstadsområdena, dit många människor flyttade för arbete eller studier. Byggandet finansierades genom förmånliga statliga lån.

Hjällbo var ett av de tidigaste områdena i Göteborg som började byggas, och under denna tid fanns konsten med som ett naturligt inslag i bostadsbyggandet. För att få in konsten i ett tidigt skede anlitades ett antal konstnärer, som blev anställda av det kommunala bostadsbolaget med månadslön under den tid projektet pågick. Flera av konstnärerna kom även senare att arbeta med konstgestaltningarna i Gårdsten, som också byggdes under Miljonprogrammet.

Pergola och entréer

I Hjällbo kom man fram till att konsten skulle ta plats längs den långa pergolan vid Skolspåret samt som entrégestaltningar. Gestaltningarna längs pergolan gjordes alla i betong och entréerna smyckades med gjutna reliefer, svetsade järnkonstruktioner och utskurna motiv i järnplåtar. En sammanhängande tematik för konsten var ”kommunikation”.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och Valands konstskola i Göteborg. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

Pergola 3

© Bengt-Arne Linderos. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Längs den långa pergolan vid Skolspåret i Hjällbo tar hela 18 konstverk plats. Nummer tre i ordningen, sett från Hjällbo centrum, är Bengt Arne Linderos abstrakta skulptur, som leker med mellanrumsformer.

Konstverket består av två stående betongblock, ett större och ett mindre. Den mindre delen ser ut att sammanfogats med två pusselbitar.

Med lite fantasi kanske en förälder med en barnvagn kan uppenbara sig? I detta och flera andra av verken längs pergolan spelar mellanrumsformerna, som uppstår i tomrummet mellan verkets delar, en stor roll.

Konst i Hjällbo

Konsten tillkom i samband med att bostadsområdet Hjällbo byggdes 1965-1969. Området var en del i det omfattande Miljonprogrammet (1965-74) som initierades av den socialdemokratiska regeringen. Man ville bygga en miljon nya bostäder för att råda bot på den stora bostadsbristen, framförallt i storstadsområdena, dit många människor flyttade för arbete eller studier. Byggandet finansierades genom förmånliga statliga lån.

Hjällbo var ett av de tidigaste områdena i Göteborg som började byggas, och under denna tid fanns konsten med som ett naturligt inslag i bostadsbyggandet. För att få in konsten i ett tidigt skede anlitades ett antal konstnärer, som blev anställda av det kommunala bostadsbolaget med månadslön under den tid projektet pågick. Flera av konstnärerna kom även senare att arbeta med konstgestaltningarna i Gårdsten, som också byggdes under Miljonprogrammet.

Pergola och entréer

I Hjällbo kom man fram till att konsten skulle ta plats längs den långa pergolan vid Skolspåret samt som entrégestaltningar. Gestaltningarna längs pergolan gjordes alla i betong och entréerna smyckades med gjutna reliefer, svetsade järnkonstruktioner och utskurna motiv i järnplåtar. En sammanhängande tematik för konsten var ”kommunikation”.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och Valands konstskola i Göteborg. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

Pergola 1

© Bengt-Arne Linderos. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Längs den långa pergolan vid Skolspåret i Hjällbo tar hela 18 konstverk plats. Först ut, sett från Hjällbo centrum, är Bengt Arne Linderos abstrakta skulptur.

Skulpturen består av två stående betongblock med ett antal vertikala och horisontala former i relief på ytan.

De två formerna spelar mot pergolans väggelement men också emot varandra i en slags dialog. I detta och flera andra av verken längs pergolan spelar mellanrumsformerna, som uppstår i tomrummet mellan verkets delar, en stor roll.

Konst i Hjällbo

Konsten tillkom i samband med att bostadsområdet Hjällbo byggdes 1965-1969. Området var en del i det omfattande Miljonprogrammet (1965-74) som initierades av den socialdemokratiska regeringen. Man ville bygga en miljon nya bostäder för att råda bot på den stora bostadsbristen, framförallt i storstadsområdena, dit många människor flyttade för arbete eller studier. Byggandet finansierades genom förmånliga statliga lån.

Hjällbo var ett av de tidigaste områdena i Göteborg som började byggas, och under denna tid fanns konsten med som ett naturligt inslag i bostadsbyggandet. För att få in konsten i ett tidigt skede anlitades ett antal konstnärer, som blev anställda av det kommunala bostadsbolaget med månadslön under den tid projektet pågick. Flera av konstnärerna kom även senare att arbeta med konstgestaltningarna i Gårdsten, som också byggdes under Miljonprogrammet.

Pergola och entréer

I Hjällbo kom man fram till att konsten skulle ta plats längs den långa pergolan vid Skolspåret samt som entrégestaltningar. Gestaltningarna längs pergolan gjordes alla i betong och entréerna smyckades med gjutna reliefer, svetsade järnkonstruktioner och utskurna motiv i järnplåtar. En sammanhängande tematik för konsten var ”kommunikation”.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och Valands konstskola i Göteborg. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

Dialog

© Bengt Arne Linderos 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

I det abstrakta formspråket kan man ana två figurer. Kanske kan man, utifrån titeln, tolka det som att de står och för ett lugnt samtal med varandra.

Verket har ett lugnt och harmoniskt uttryck, vilket står i kontrast till ett av Linderos andra konstverk i området, Komplikationer, som har ett mer disharmoniskt uttryck.

Även om motivet är platt kan man uppfatta ett “djup” tack vare den perspektivförskjutning och de formmässiga överskärningar som finns i konstverket.

Verket är gjort i corténplåt som ganska snabbt börjar rosta. Sedan avstannar processen och plåten blir stabil och hållbar över en längre tid.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och Valands konstskola i Göteborg. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

I Gårdsten finns förutom Dialog och Komplikationer även verket Abstraktioner av Linderos.

Komplikationer

© Bengt Arne Linderos 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Denna lekfullt skapade skulptur ser ut att med lätthet ha klippts ut ur en järnplåt. Det mörkt rostbruna materialet framträder effektivt i siluett mot trapphusets ljusa fasad.

Bengt Arne Linderos skulptur i järnplåt skiljer sig i viss mån från flera av övriga verk i området. Många av konstverken i Gårdsten har abstrakta motiv där formerna som bildas mellan verkets olika delar spelar en lika viktig roll som själva verket. Dessa tomrum benämns ofta som ”mellanrumsformer” eller ”positiva” och ”negativa” former.

Även Linderos skulptur är abstrakt, men här har de negativa formerna inte en lika framträdande roll, utan det är i huvudsak skulpturens positiva form som bär motivet.

Även om skulpturen är abstrakt kan man ana två figurer vända mot varandra, skildrade i både mjuka och kantiga former. Kanske vill konstnären gestalta någon slags konflikt?

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör, och utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

Linderos har också gjort två andra konstgestaltningar i Gårdsten, Abstraktioner och Dialog.

Abstraktioner

© Bengt Arne Linderos 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Beroende från vilket håll man betraktar denna skulptur framstår den på helt olika sätt. Formmässigt befinner den sig någonstans mittemellan det strikt konstruerade och något organiskt. 

Den tredimensionella skulpturen är två och en halv meter hög och gjord i modernistisk stil. Verket är placerat precis intill en liten lekplats.

Skulpturen består av tre gjutna stycken i betong med iblandad sjösten, som ger ytan ett speciellt uttryck. Betongen är genombruten med olikformade hål.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör, och utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

Linderos har också gjort två andra konstgestaltningar i Gårdsten, Komplikationer och Dialog.