Komplikationer

© Bengt Arne Linderos 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Denna lekfullt skapade skulptur ser ut att med lätthet ha klippts ut ur en järnplåt. Det mörkt rostbruna materialet framträder effektivt i siluett mot trapphusets ljusa fasad.

Bengt Arne Linderos skulptur i järnplåt skiljer sig i viss mån från flera av övriga verk i området. Många av konstverken i Gårdsten har abstrakta motiv där formerna som bildas mellan verkets olika delar spelar en lika viktig roll som själva verket. Dessa tomrum benämns ofta som ”mellanrumsformer” eller ”positiva” och ”negativa” former.

Även Linderos skulptur är abstrakt, men här har de negativa formerna inte en lika framträdande roll, utan det är i huvudsak skulpturens positiva form som bär motivet.

Även om skulpturen är abstrakt kan man ana två figurer vända mot varandra, skildrade i både mjuka och kantiga former. Kanske vill konstnären gestalta någon slags konflikt?

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör, och utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

Linderos har också gjort två andra konstgestaltningar i Gårdsten, Abstraktioner och Dialog.