Dialog

© Bengt Arne Linderos 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

I det abstrakta formspråket kan man ana två figurer. Kanske kan man, utifrån titeln, tolka det som att de står och för ett lugnt samtal med varandra.

Verket har ett lugnt och harmoniskt uttryck, vilket står i kontrast till ett av Linderos andra konstverk i området, Komplikationer, som har ett mer disharmoniskt uttryck.

Även om motivet är platt kan man uppfatta ett “djup” tack vare den perspektivförskjutning och de formmässiga överskärningar som finns i konstverket.

Verket är gjort i corténplåt som ganska snabbt börjar rosta. Sedan avstannar processen och plåten blir stabil och hållbar över en längre tid.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Arne Linderos föddes 1929 i Glimåkra, Skåne. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och Valands konstskola i Göteborg. Hans målningar och litografier hade ett surrealistiskt inslag. Som signatur använde han förkortningen ”BAL”. Han avled 1989.

I Gårdsten finns förutom Dialog och Komplikationer även verket Abstraktioner av Linderos.